Kombrink verlaat Tweede Kamer

DEN HAAG, 23 febr. - H. Kombrink, lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid, wordt de nieuwe directeur-generaal economische en financiele zaken van het ministerie van defensie. Kombrink, financieel expert van de fractie, kondigde eind vorig jaar aan de Kamer te willen verlaten om wethouder in Rotterdam te worden. Leden van het gewest Rotterdam plaatsten hem echter tegen de voordracht van het bestuur in op een lagere plaats op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad waarna Kombrink besloot zijn kandidatuur in te trekken.

Als beginnend Kamerlid opereerde Kombrink op de linkervleugel, maar als financieel woordvoerder schoof hij naar het midden op. Zo stelde hij als een van de eersten in de partij de koppeling tussen lonen en uitkeringen ter discussie. Kombrink zal worden opgevolgd door het oud-Kamerlid De Visser.

Kombrink is op defensie de opvolger van drs. R. Meyerink, die secretaris-generaal op het ministerie van onderwijs wordt. De huidige secretaris-generaal, drs. B. de Haan, is benoemd als voorzitter van het college van bestuur van de Open Universiteit te Heerlen.

De CDA'er De Haan was pas twee jaar secretaris-generaal op Onderwijs. De nieuwe secretaris-generaal Meyerink is geen lid van een politieke partij maar heeft 'wel duidelijke sympathieen in de richting van de PvdA', aldus een woordvoerder van het ministerie van onderwijs. Ook de politieke leiding van dit departement is sinds de kabinetsformatie geheel in handen van de PvdA. In CDA-kring is eerder kritiek geuit op het feit dat zowel de minister als de staatssecretaris uit de PvdA afkomstig zijn.