J. Lammers probeert overleg over bouw-cao weer uit slop tehalen

ROTTERDAM, 23 febr. - Werkgevers en vakbonden in de bouwnijverheid hebben de onafhankelijk voorzitter van het CAO-overleg, commissaris van de koningin in Flevoland J. Lammers, 'strikt vertrouwelijk' een schriftelijke toelichting gegeven op hun standpunt over arbeidstijdverkorting.

Lammers probeert beide partijen weer aan de onderhandelingstafel te krijgen en had gisteren de partijen om nadere informatie gevraagd. Het was vanmorgen nog niet duidelijk of Lammers op basis van de brieven mogelijkheden ziet voor hervatting van de onderhandelingen.

De bouwbonden van FNV en CNV en de categorale vakbond Het Zwarte Corps hebben de stakingsacties vandaag opnieuw licht opgevoerd. Rondom het middaguur waren ruim 13.000 bouwvakkers in staking op 1160 projecten.

Lammers verklaarde gisteren dat hij werkgevers en vakbonden heeft gevraagd 'concrete, op de praktijk van alledag afgestemde voorstellen uit te werken' voor de vormgeving van verdere arbeidstijdverkorting. Het gaat daarbij vooral om de spreiding van roostervrije dagen over het jaar en de mate van flexibiliteit.

De vakbonden hebben op basis van een eerder door Lammers gelanceerd compromis al suggesties gedaan voor een soepele invoering van de gemiddeld 36-urige werkweek. De werkgevers hebben zich tot dusver onthouden van een formele reactie op de atv-voorstellen van Lammers. Op 5 februari, toen de CAO-onderhandelingen vastliepen, hadden de werkgeversorganisaties nog slechts een deel van hun achterban geraadpleegd.

Lammers liet gisteren weten op korte termijn beschikbaar te zijn voor hervatting van het CAO-overleg. 'In het algemeen wordt het op prijs gesteld als wij bij deze zaak enige spoed betrachten', verklaarde Lammers.