'Interessante ervaring' van Maij-Weggen valt verkeerd in Den Haag

DEN HAAG, 23 febr. - Ze vond het zelf wel een 'interessante ervaring', haar eerste, driedaagse begrotingsdebat met de Tweede Kamer. Een uitlating van minister Hanja Maij-Weggen die in de groene bankjes ten minste als een eufemisme moet zijn ervaren.

Nadat de stofwolken waren opgetrokken boven de soms spectaculaire botsingen die de minister van verkeer en waterstaat met menige volksvertegenwoordiger had, kon de balans worden opgemaakt. Waar het gaat om praktische resultaten op het gebied van verkeer en vervoer, bestonden die vooral uit mist. En over de politieke positie van de nieuwe minister mag worden vastgesteld dat haar verstandhouding met haar eigen geestverwanten, de CDA-fractie, er niet vrolijker op is geworden. En ook dat is een eufemisme.

Het onconventionele optreden van voormalig Europarlementarier Maij-Weggen is aan het Haagse Binnenhof verkeerd gevallen. Niet het minst bij het Kamerlid Hennekam, al jarenlang woordvoerder van het CDA voor verkeer en vervoer. Hij bleef de minister stekelige vraagjes stellen over de financiering van de toekomstige verbinding over de Westerschelde, omdat voor de exploitatie daarvan gedurende 25 jaar 4 miljoen gulden uit de pot moet worden gehaald die eigenlijk voor de bouw van rijkswegen is bestemd.

De minister, zichtbaar trots op de doorbraak die zij na dertig jaar in Zeeland had bereikt, vond het maar 'gemillimeter'.

Een term die ze ook al hanteerde bij een tot veel verwarring aanleiding gevende discussie over elektronische tolheffing in Noord-Holland.

Terugblikkend op het debat zegt Hennekam dat wat de minister zoal als beleid in het vooruitzicht heeft gesteld 'op gespannen voet staat met de grote verwachtingen die ze vooraf had gewekt'.

Haar stijl in de Kamer, meent het CDA-lid, 'geeft aanleiding tot irritaties, ze kleineert anderen. Dat moet ze in het parlement niet doen'.

Vooral de wijze waarop Maij-Weggen het Kamerlid Jorritsma-Lebbink van de VVD tegemoet trad, is Hennekam niet bevallen 'Ze heeft verschillende keren op badinerende of beledigende toon uitgehaald.'

Als de minister zich niet zakelijker opstelt, waarschuwt Hennekam, dan zal ze zo onnodig krediet verspelen bij de Kamer. 'Zo'n optreden komt de zaak uiteindelijk niet ten goede.' 'Slachtoffer' Jorritsma kijkt schouderophalend terug op het driedaagse debat. Bewust ging ze gisteren niet of nauwelijks in op de provocaties die Maij-Weggen eerder deze week had gewijd aan het adres van de VVD, die immers haar voorgangster Smit-Kroes 'het bos had ingestuurd'.

'Dat was een zakelijk conflict met het vorige kabinet', zegt Jorritsma, 'en trouwens de enige reden waarom minister Maij-Weggen nu hier zit.' Het liberale Kamerlid constateert bij de nieuwe minister 'een behoefte om provocerend te zijn'.

Maar ze zegt dat ze haar pogingen om het debat zakelijk te houden, vaak zag stranden. 'Niet een keer heb ik buiten inhoudelijke onderwerpen de minister persoonlijk willen aanvallen. Maar zij heeft blijkbaar de behoefte om persoonlijk te worden. Dat is een nieuw gebruik hier, ik weet niet of we daar echt gelukkig mee moeten zijn.'

Ze stelt nog een markante eigenschap bij de minister vast. 'Wat ik proefde, is dat als de minister iets vindt, zij het heel onfatsoenlijk acht als de Kamer dat niet ook vindt.' Het meeste krediet lijkt Maij-Weggen, ondanks haar voorkeur voor tunnelbouw, nog te hebben bij regeringspartner PvdA. Het Kamerlid Castricum neemt haar in bescherming en schrijft veel van haar gedragingen toe aan onbekendheid met de materie en de gewoonten in het vaderlandse parlement. Hij vindt eigenlijk dat de CDA-fractie de geestverwante minister wat milder tegemoet zou moeten treden. 'De manier waarop Hennekam haar soms in verlegenheid bracht, past niet binnen normale verhoudingen tussen partijgenoten of tussen coalitiegenoten en een minister.' Castricum, die tijdens de Kamerdebatten soms niet de indruk kon wegnemen met lijm in de mond rond te lopen, heeft wel een waarschuwing voor Maij-Weggen in petto. 'Ze treedt op op een manier die voor haar grote risico's in zich bergt. Ze jaagt mensen tegen zich in het harnas. Zo dreigt ze ieder draagvlak in de Kamer te verspelen. Ze heeft de neiging mensen in het directe persoonlijke vlak aan te spreken. Dat is een Europese traditie. Maar hier staan de persoonlijke verhoudingen niet voorop. Het gaat hier meer om politieke relaties. Op dat punt heeft ze nog veel te leren.'

    • John Kroon