Frankrijk maakt weg vrij voor combinatie van Renault en Volvo

PARIJS, 23 febr.- De Franse staat heeft de weg vrij gemaakt voor vergaande samenwerking tussen het Zweedse automobielconcern Volvo en het Franse staatsconcern Renault.

Sinds maanden voeren beide bedrijven discrete besprekingen over samenwerking. November vorig jaar maakten beide directies bekend dat de gesprekken vastgelopen waren. Een obstakel vormde het feit dat Renault een staatsbedrijf is. Volvo ziet niet graag zijn meest prestigieuse activiteit, de auto-divisie, in handen van een overheid vallen. Anderzijds zoekt het Zweedse bedrijf een partner in de Europese Gemeenschap, uit vrees dat na 1992 de import-tarieven aan de buitengrenzen van de EG hoger worden. Door de fusie met Renault zou Volvo dit probleem omzeilen.

De socialistische Franse premier Michel Rocard bemoeit zich persoonlijk met de samenwerking tussen Renault en Volvo. De Franse regering lijkt bereid te zijn het taboe op het verkopen van staatsbedrijven te doorbreken. In de verkiezingsstrijd van 1988 beloofde president Francois Mitterrand in een 'brief aan alle Fransen', dat de staatsbedrijven niet verkocht zouden worden en dat er geen bedrijven genationaliseerd zouden worden. Deze verkiezingsbelofte staat in Frankrijk te boek als de 'noch-noch-politiek'. 'Noch-noch' leek een soepel compromis tussen de nationalisatiezucht van de socialistische achterban en de modernisering van het Franse bedrijfsleven. Maar de Franse socialisten verkeken zich op de kracht van het Franse bedrijfsleven en de eisen van een vergrote Europese markt. De Franse prive-bedrijven kochten zich ten dele of geheel in bij buitenlandse partners en versterkten hun positie op de Europese markt, terwijl de Franse staatsbedrijven zich gehinderd zagen, alleen al door het feit dat ze op de beurzen geen emissies konden doen om overnames te financieren. Met de zegen van de president heeft Rocard afgelopen dinsdag de leiders van de socialistische partij ontvangen om de noodzakelijke privatisering van Renault voor te bereiden. Het partijcongres van de Franse socialisten komt over drie weken in Rennes bijeen. Een van de pijnlijke onderwerpen van debat, zal behalve de opvolging van Mitterrand, nu ook Renault en de 'noch-noch-politiek' zijn. Het is de grote wens van president Levy om Renault, dat vorig jaar voor het eerste sinds 8 jaar weer winst maakte, uit handen van de staat te krijgen.

    • Peter van Dijk