Financiering van stormkering leidt tot botsing

DEN HAAG, 23 febr. - Minister Maij-Weggen (waterstaat) is gisteren in aanvaring gekomen met de Tweede Kamer over de financiering van de stormvloedkering die in de Nieuwe Waterweg moet worden gebouwd. Hoewel ze een motie waarin de Kamer een uitspraak over de financiering deed 'ernstig ontraadde', werd deze met ruime meerderheid, waaronder de regeringsfracties van CDA en PvdA, aangenomen.

De Kamer deed de minister een financieringsmogelijkheid aan de hand, waartegen zij zich met hand en tand verzette. Met uitzondering van Groen Links en D66 vindt de Kamer dat het rijk eventueel gebruik moet maken van de mogelijkheid een lagere overheid een deel van de kosten van de stormvloedkering te laten voorschieten. De Unie van Waterschappen heeft zo'n aanbod concreet gedaan. Het rijk zou dan lening en rente later moeten aflossen. Maij-Weggen zag daardoor een toekomstig gat op de begroting van Verkeer en Waterstaat ontstaan van in totaal 380 miljoen, waarmee ook haar opvolgers te maken zouden krijgen 'en dat vind ik moreel ook heel moeilijk'.

Ze maakte er melding van dat ook minister Kok van financien tegen een dergelijke financiering is, maar daarmee kon ze de Kamer niet vermurwen.

De minister liet aanvankelijk weten er eigenlijk ook niets voor te voelen over de uitspraak van de Kamer in het kabinet beraad te voeren. 'Ik weet de uitslag van dat overleg al.'

Pas toen Tweede-Kamervoorzitter Deetman erop wees dat het toch wel de gewoonte is dat ministers dergelijke uitspraken van de Kamer in het kabinet aan de orde stellen, ging de minister op dat punt overstag.

De financieringsmogelijkheden die Maij-Weggen voor de stormvloedkering had genoemd, werden door de Kamer afgewezen. Alle fracties, uitgezonderd D66 en Groen Links, spraken uit dat de versterking van de rivierdijken elders in het land niet mag worden vertraagd. 'Op veiligheid mag niet bezuinigd worden', zei Van den Bergh (SGP). De Kamer vindt dat binnen tien jaar het hele land tegen overstromingen moet zijn beschermd, inclusief de volledige provincies Overrijssel en Gelderland. Juist daar zag Maij-Weggen mogelijkheden om het dijkprogramma maximaal vier jaar uit te stellen tot 2004. De minister zag ook een andere mogelijke financieringsbron geblokkeerd. Zij had geopperd de bijdrage die het rijk de waterschappen betaalt voor het onderhoud van waterkeringen, af te schaffen. Met unanieme stemmen nam de Kamer een motie van de SGP aan, waarin die gedachte werd verworpen.