EG: Meer strijd om opdrachten van overheden

BRUSSEL, 23 febr. - Openbare aanbestedingen op het gebied van telecommunicatie, energie, transport en drinkwatervoorziening zullen vanaf 1993 openstaan voor concurrentie uit alle EG-landen. Daarover hebben de Europese ministers voor de interne markt gisteren een politiek akkoord bereikt.

Een van de voornaamste obstakels voor de tot standkoming van de interne markt is daarmee uit de weg geruimd.

Nationale, regionale of locale overheden zullen opdrachten boven bepaalde drempels niet meer mogen voorbehouden aan 'eigen' bedrijven. Volgens het akkoord moeten de EG-landen voor 1 juli 1992 hun nationale wetgeving aanpassen en worden de voorschriften op 1 januari 1993 van kracht. Alleen de nieuwe leden van de EG krijgen uitstel: Spanje tot 1 januari 1996, Griekenland en Portugal tot 1 juli 1997. In het algemeen geldt de verplichting voor overheidsopdrachten van meer dan 5 miljoen ECU (11,5 miljoen gulden). Voor leveringen op het gebied van transport, water en energie ligt de drempel op 400.000 ECU (ruim 900.000 gulden), voor telecommunicatie-aanbestedingen op 600.000 ECU (1,4 miljoen gulden). Een speciale uitzondering wordt gemaakt voor de exploratie van olie, gas en steenkool, waar volgens de Britten toch al voldoende concurrentie bestaat.

Groot-Brittannie is daarom niet verplicht bij de bouw van boortorens in de Noordzee openbare aanbestedingen te doen, terwijl Nederland voor de gasindustrie dat evenmin hoeft te doen.

De ministers besloten gisteren verder om bedrijven in de Gemeenschap een voorkeursbehandeling te geven. Dat betekent dat niet-EG-aanbiedingen met een 'local content' van minder dan 50 procent kunnen worden afgewezen. Aanbiedingen van buiten de EG kunnen niettemin meedingen als de prijs 3 procent lager is dan het laagste bod van een EG-aanbieder.

Deze 'koop Europees'-clausule zal echter vervallen wanneer binnen de GATT, de Algemene overeenkomst inzake handel en tarieven, op wereldwijde schaal een akkoord is bereikt over het schrappen van preferentiele bepalingen bij overheidsopdrachten. De onderhandelingen daarover zullen eind van dit jaar moeten worden afgesloten.

De totale markt voor overheidsopdrachten in de hele EG wordt geschat op 600 miljard ECU (1380 miljard gulden) per jaar, waarvan de vier terreinen waarover nu overeenstemming is bereikt ongeveer de helft uitmaken. Doel van de richtlijn is dat de concurrentie wordt gestimuleerd en de overheidsbestedingen kunnen worden beperkt. Geschat wordt dat de Europese overheden door de maatregel 20 miljard ECU (46 miljard gulden) goedkoper uit zullen zijn.

De EG-ministers hebben gisteren zonder discussie een 'gemeenschappelijke positie' ingenomen over de richtlijn die de etikettering van voedingsmiddelen regelt.

    • Frits Schaling