Boeren sluiten rijen bij acties voor akkerbouw

ROTTERDAM, 23 febr.- De drie centrale landbouworganisaties hebben gisteren formeel de actiemiddelen die de protesterende boeren gebruiken geaccepteerd. Daardoor is een dreigende scheuring binnen de landbouworganisaties voorlopig voorkomen en vormen de landbouwers weer een front.

De organisaties nemen de acties weliswaar niet over, maar dat is om te voorkomen dat zij straks worden geconfronteerd met eventuele schadeclaims van bedrijven of burgers die door de blokkades gedupeerd zijn. Dergelijke claims zijn moeilijker te deponeren bij individuele boeren die lid zijn van een actie-comite dan bij officiele organisaties. De rolverdeling oner de opstandige boeren is nu zo dat de comite's de actie voeren, en de voorzitters van de landbouworganisaties de onderhandelingen voeren.

Er zijn in ons land drie grote landbouworganisaties. De Christelijke Boeren Tuinders Bond (CBTB), de Katholieke Nederlandse Boeren en Tuinders Bond (KNBTB) en het Koninklijk Nederlands Landbouw Comite (KNLC). Het KNLC wilde zich, onder druk van onder andere de provinciale afdelingen in Zeeland, Groningen en Friesland, vanaf het begin achter de acties van de akkerbouwers stellen. Afgelopen dinsdag heeft het KNLC geprobeerd de besturen van de andere twee bonden ook zover te krijgen. Die besloten niet mee te doen na raadpleging van hun statuten. Daarin is vastgelegd dat de beoogde doelen met alle wettelijke middelen moeten worden nagestreefd en blokkades, zo luidde de interpretatie toen, vallen daarbuiten.

Woensdag distantieerde G. Doornbos, voorzitter van de CBTB en tevens voorzitter van het Landbouwschap, zich in het NOS-journaal van de acties. Zijn opmerkingen zetten niet alleen veel kwaad bloed onder de actievoerders maar ook bij zijn eigen achterban. De actievoerende boeren kregen naast Braks een tweede doelwit om hun boosheid op bot te vieren: de besturen van hun eigen organisaties. Donderdagmorgen werd de breuk binnen de organisaties zichtbaar. De besturen van zes provinciale afdelingen van het KNLC kondigden aan op eigen houtje de acties te gaan ondersteunen en te helpen bij het organiseren ervan. Die breuk is voorlopig hersteld nu ook de CBTB en de KNBTB de blokkades als actiemiddel hebben geaccepteerd. Niet echt van harte, want de christelijke bonden zien principieel meer in overleg dan in harde actie.

Dat overleg wordt, onder druk van de acties, morgen met minister-president Lubbers voortgezet. Naast hogere graanprijzen eisen de akkerbouwers een toeslag van 500 gulden per hectare voor eiwitrijke produkten, een investeringsregeling voor akkerbouwbedrijven die nog overlevingskansen hebben, en een afvloeiingsregeling voor akkerbouwers die moeten stoppen. De eisen van de boeren komen neer op een steun van ongeveer 250 miljoen gulden.

    • Marien Abrahamse