Besloten overleg Duitse eenheid bleek verassing voorbondgenoten

DEN HAAG, 23 febr. - De beide Duitse staten en de vier voormalige bezettingsmachten hebben hun bondgenoten verrast met hun besluit met z'n zessen te praten over de details van de Duitse vereniging. Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) zei gisteravond in de Tweede Kamer dat als hij er tijdens besloten NAVO-overleg in Ottawa niet zelf naar had gevraagd hij het 'vermoedelijk de volgende dag in de krant had gelezen'.

Ook de andere NAVO-partners waren niet van het initiatief op de hoogte gesteld.

Zijn protest in Ottawa tegen deze gang van zaken heeft er volgens Van den Broek toe geleid dat de Westduitse minister Genscher deze week op de EG-ministerraad in Dublin toezeggingen heeft gedaan voor consultatie en informatie. Gisteren werd bekend dat Genscher dinsdag naar Den Haag komt voor een gesprek met Van den Broek. Een week later gaat hij naar Kopenhagen. In het Kamerdebat over de Duits-Duitse vereniging was de algemene opvatting dat Nederland als NAVO-bondgenoot en als EG-lid moet kunnen meepraten over de gevolgen die de Duitse eenwording heeft voor de Europese veiligheid en voor de monetaire en economische samenwerking. 'Dit is geen specifiek Duitse kwestie, maar raakt direct aan onze eigen nationale veiligheid', zei CDA'er Gualtherie van Weezel. De VVD'er Weisglas eiste zelfs in krachtige termen 'werkelijke medezeggenschap'. De Tweede Kamer wil dat de komende tijd intensief ministerieel contact tot stand komt met de Bondsrepubliek. Gualtherie van Weezel was van mening dat daarbij echter wel de indruk dient te worden vermeden 'dat Nederland als een weggeschoven neefje, met de pet in de hand, mokkend over de niet terug te draaien 'Twee plus Vier'-formule doelloos en gefrustreerd aan de zijlijn blijft staan'. Pag.3: Letterlijke tekst/ Eenwording zaak Europa