Barlaeus doet beroep op gemeente

AMSTERDAM, 23 febr. - Ongeveer 350 van de 500 leerlingen van het Amsterdamse Barlaeus Gymnasium hebben gisteren per brief 'een dringend beroep' gedaan op het college van B en W van Amsterdam om het onderwijsklimaat op school te herstellen. Zij verwijten de gemeente dat die het politieke belang van de rectorsbenoeming laat overwegen.

De leerlingen wijzen maatregelen tegen hun leerkrachten af. De problemen op de school ontstonden vorig jaar na de benoeming van C. J. de Vries Lentsch tot rectrix, als gevolg van het voorkeursbeleid voor vrouwen. De gemeenteraad voelt echter niets voor het verzoek van de medezeggenschapsraad (MR) van de school om de rectrix hangende een onderzoek op non-actief te stellen. De gemeente heeft de verschillende geledingen op school gevraagd hun medewerking te verlenen aan een driekoppige commissie van goede diensten die de situatie op school moet gaan doorlichten. Vanmiddag overleggen MR en docenten over de instelling van de vertrouwenscommissie, waarvan de gemeente het advies zal opvolgen. Volgens wethouder A. Wildekamp (onderwijs) wordt de school 'georganiseerd ontwricht' doordat de leraren de rectrix volledig isoleren.