ATV en werk

DE STAKINGSINZET van de bouwwerknemers bewijst het ongelijk van al degenen die meenden dat in deze tijd werknemers niet meer warm te krijgen zouden zijn voor verkorting van de arbeidsduur. Ook de werkgevers in de bouw hebben zich op die inzet verkeken. Mede daardoor is een prestigieus gevecht om arbeidstijdverkorting ontstaan, waarin elke partij achter de zelf getrokken streep blijft. De vakbonden hebben zich bij het bepalen van die streep nog enigszins soepel opgesteld. Zij waren bereid iets van hun eisen te laten vallen. Bij de werkgevers echter ontbrak die soepelheid geheel. Hun categorische afwijzing om over arbeidstijdverkorting te praten moest de vakbonden wel prikkelen tot actie.

Maar was een zo hoog oplopend conflict nodig? Het is bekend dat werkgevers zich de laatste jaren verzetten tegen arbeidstijdverkorting. Deze is lastig voor de organisatie en het is zo moeilijk om aan geschoold personeel te komen, is het meest gehoorde verweer uit die kring. Dat zijn problemen die niet kunnen worden veronachtzaamd door de vakbeweging. In veel sectoren is mede daarom arbeidstijdverkorting in de ijskast gezet.

BIJ DE BEOORDELING van het huidige conflict telt overigens mee dat arbeidstijdverkorting niet in eerste instantie bedoeld is om bouwvakkers vrije tijd te bezorgen. Uitbreiding en behoud van werkgelegenheid vormen het voornaamste doel. Als er in Nederland een sector is waar voor het behoud van werkgelegenheid arbeidstijdverkorting van belang is, is het de bouw. De bouwproduktie in Nederland - en daarmee de werkgelegenheid - staat de komende jaren onder druk door de hoge rente en het terugvallen van de woningbouw. Het is de vraag of de bouwgolf die in West-Duitsland mag worden verwacht daarvoor enige mate van uitkomst zal bieden.

Het is wel erg gemakkelijk om de vraag naar verdere arbeidstijdverkorting in de bouw als volstrekt onzinnig af te doen. Wel zullen de vakbonden rekening moeten houden met gerechtvaardigde eisen van de werkgevers. De aversie van werkgevers tegen arbeidstijdverkorting zal ongetwijfeld verminderen als ze geen kosten veroorzaakt en voldoende flexibele inzet van werknemers waarborgt.

DE BEMIDDELING van de onafhankelijke voorzitter van het CAO-overleg Lammers schoot tot nu toe tekort. Zijn eerste voorstel bleek niet het compromis te zijn waarvan hij had mogen verwachten dat het op enige steun van beide partijen zou kunnen rekenen. Maar dat is geen reden waarom partijen zich niet weer om de tafel zouden kunnen scharen.