Twee ton minder voor de Stadsschouwburg

AMSTERDAM, 22 febr. - De Amsterdamse gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met een bezuiniging van 200.000 gulden op de Stadsschouwburg, waarbij de entreeprijzen niet verhoogd mogen worden. De bezuiniging voor het Amsterdams Uitburo (AUB) is voor 1990 vastgesteld op 673.000 gulden, die gefaseerd kan worden uitgevoerd.

Woordvoerders van de verschillende fracties, en ook wethouder W. Etty (financien), noemden het Uitburo nuttig en efficient functionerend. Over de realisering van het bezuinigingsbedrag en een eventuele nieuwe opzet van het AUB moet nader overleg worden gevoerd tussen B en W en het Uitburo. Basis hiervoor is het onderzoeksrapport van bureau Berenschot over het Uitburo. Het resultaat van het beraad moet voor 1 juli bekend zijn. Mocht het niet mogelijk zijn het totale bezuinigingsbedrag te bereiken, dan moet gezocht worden naar een andere oplossing voor het gat op de cultuurbegroting. De bezuiniging op AUB en Stadsschouwburg komt ten bate van Museum Fodor en het Holland Festival.

Directeur A.van Schendel van het AUB toonde zich na afloop niet ontevreden, omdat er een open en eerlijk gesprek is toegezegd. 'We zullen zien. Misschien kunnen we meer bezuinigen, misschien minder, misschien precies dit bedrag.'