Regeringspartijen achter akkoord met ambtenaren

DEN HAAG, 22 febr. - De regeringspartijen PvdA en CDA zijn tevreden over het akkoord dat minister Dales van Binnenlandse Zaken heeft bereikt met drie van de vier ambtenarenbonden.

Het PvdA-kamerlid Moor noemt het resultaat van de onderhandelingen tussen de minister en de drie ambtenarencentrales 'geen gek pakket'.

De algemene salarisverhoging van 2,6 procent is 'redelijk in overeenstemming met de gemiddelde loonsverhoging in het bedrijfsleven'. CDA-Kamerlid Terpstra noemt het 'een goede zaak' dat minister Dales en de ambtenarenbonden er door loven en bieden samen uit zijn gekomen. Hij ziet dit als een gunstige voorbode voor het vrijere overlegstelsel dat voor de overheidssector op stapel staat.

De ambtenarenbonden CCOOP, ACOP en de Ambtenarencentrale stemden gisteren in met algemene loonstijging van 2,6 procent, een eenmalige uitkering van 250 gulden bruto en 0,25 procent loonruimte om de inkomens van de hogere ambtenaren op te trekken. Alleen de bond voor middelbare en hogere ambtenaren, de CMHF, heeft zich niet akkoord verklaard. De CMHF wil minstens 0,5 procent om de achterstand van de hogere ambtenarensalarissen in te halen. In totaal komt het bod van minister Dales neer op een stijging van de loonruimte in 1990 met 2,75 procent. Dat is 0,25 procent meer dan zij eerst had geboden.

Het is nog niet duidelijk of voor de CAO-onderhandelingen in de gepremieerde en gesubsidieerde sector (ziekenhuizen, bejaardenzorg en dergelijke) nu ook extra geld zal worden uitgetrokken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat in deze sector als werkgever optreedt, wil eerst weten hoe het extra geld gefinancierd is. Als blijkt dat het geld uit de algemene middelen komt, zal een overeenkomstig bedrag voor de gepremieerde en gesubsidieerde sector ter beschikking moeten komen, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van financien zal 0,15 procent van de extra 0,25 procent uit de algemene middelen komen. De resterende 0,10 procent wordt betaald uit 'potjes' bij Binnenlandse Zaken.