Prijs OV-kaart voor alle studenten gelijk

DEN HAAG, 22 febr. - Studenten met een afhankelijke partner of kinderen krijgen de OV-jaarkaart voor dezelfde prijs als andere studenten. Dat heeft minister Ritzen (onderwijs) gisteren in de Tweede Kamer toegezegd. Aanvankelijk zou bij invoering van de kaart niet alleen de basisbeurs worden verlaagd, maar ook de toelage voor partner of kinderen. Een wijzigingsvoorstel van D66 kreeg gisteren echter de steun van alle grote partijen. De verandering kost naar schatting een miljoen gulden. De Kamer ging ook akkoord met het schrappen van het bezuinigingsvoorstel om studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in principe alleen een beurs als 'thuiswonende' te geven.