Planbureau: Duitse Unie voordelig

DEN HAAG, 22 febr.- Het Centraal Planbureau is optimistisch over de financiele gevolgen van een Duitse monetaire Unie voor Nederland. Het grote nadelige effect van de stijgende rente valt weg tegen de positieve gevolgen voor de Nederlandse produktie. Voor de rijksbegroting is daardoor per saldo het effect op korte termijn neutraal.

Het CPB schrijft dat in een vertrouwelijke nota aan het kabinet. De nota wordt vrijdag besproken in de economische onderraad van de ministerraad, samen met een advies van de Centrale Economische commissie (CEC), het belangrijkste ambtelijke adviesorgaan op sociaal-economisch terrein van de ministerraad.

Het CPB gaat er van uit dat West-Duitsland de monetaire unie begeleidt met een aanvullend hulpprogramma van 20 a 30 miljard gulden. Dit zorgt voor een bestedingsimpuls waarvan ook Nederland profiteert.

Dat de gevolgen van de Duitse monetaire unie op korte termijn neutraal zijn, zou kunnen betekenen dat het kabinet het regeerakkoord niet hoeft bij te stellen. Gisteren werd nog door PvdA-Kamerlid Melkert op de mogelijkheid van een bijstelling gewezen.

Pag.15: Tekort niet erg verhogen

    • José Toirkens