Oud-vakbondsleider in DDR wordt vervolgd wegens ambtsmisbruik

OOST-BERLIJN, 22 febr. - Het openbaar ministerie in Oost-Berlijn heeft het gerechtelijk vooronderzoek afgesloten tegen de voormalige SED-topfunctionaris Harry Tisch. De rechtzaak tegen deze oud-voorzitter van de eenheidsvakbond FDGB zal gevoerd worden op basis van de aanklacht van 'ambtsmisbruik voor persoonlijke verrijking' en verduistering van meer dan honderd miljoen mark.

Ook tegen de voormalige voorzitter van de Ost-CDU, Hermann Gotting, zal een rechtzaak volgen op de aanklacht dat hij meer dan 100.000 mark voor prive-vakanties en ruim vier miljoen mark voor een prive-jachthuis heeft aangewend. En daarbij zou hij ook nog eens zo'n honderd miljoen mark wederrechtelijk aan de officiele jeugdorganisatie FDJ hebben gegeven. De rechtzaken zullen pas na de verkiezingen van 18 maart beginnen, zo deelde een woordvoerder van het openbaar ministerie gisteren mee. Tisch is intussen op vrije voeten gesteld, evenals oud-premier Willy Stoph. De eerste omdat er geen gevaar zou bestaan dat hij de benen neemt, de laatste om gezondheidsredenen. In totaal zijn bijna dertig voormalige SED-leiders onderworpen aan een gerechtelijke vooronderzoek.

Om aan arrestatie te ontkomen heeft de ex-spionagechef Markus Wolf zich uit de voeten gemaakt naar Moskou, zo meldt de Suddeutsche Zeitung. Hij zou verwikkeld zijn geweest in de geheime wapenhandel van de gevluchte 'deviezenkoning' Schalck-Golodkowski. Tegen deze voormalige staatssecretaris van buitenlandse handel loopt een gerechtelijk vooronderzoek. Wat de deviezen voor de partijen die aan de komende verkiezingen meedoen betreft, heeft de Volkskammer een ruimhartig standpunt ingenomen. In de gisteren aangenomen 'Wet op de partijen en verenigingen' staat dat financiele hulp uit het buitenland niet is toegestaan. Maar dit artikel treedt pas op 1 januari volgend jaar in werking. Dat is ver na 18 maart en misschien is de Bondsrepubliek dan geen buitenland meer. Wel moeten de giften boven de 10.000 gulden worden aangemeld. De wet verbiedt de stichting van partijen en verenigingen die fascistische, militaristische, anti-humanistische doelen nastreven of geloofs-, rassen- en volkerenhaat prediken. Daarmee wil de DDR bereiken dat rechts-radicale krachten zich niet in het land kunnen ontplooien. Het opperste gerechtshof zal besluiten of een partij of vereniging op basis van deze wet verboden moet worden.

    • Henri Beunders