Maij oorzaak filevorming in de Kamer

DEN HAAG, 22 febr. - Binnen een half uur was er filevorming bij de interruptiemicrofoons, nog een half uur later was het aantal aanwezige Kamerleden in de vergaderzaal verdubbeld. Weer drie uur later, het was inmiddels gisteravond half elf, kon voorzitter Deetman tevreden vaststellen dat het optreden van de minister van verkeer en waterstaat in de Tweede Kamer 'een goed alternatief' voor de voetbalwedstrijd Nederland-Italie was geweest. Zelfs CDA-partijvoorzitter Van Velzen had de avond vrij gemaakt, om het eerste grote optreden in de Tweede Kamer van de christen-democratische 'first lady' van nabij te kunnen gadeslaan. Zou Hanja Maij-Weggen, de meest besproken minister van het derde kabinet Lubbers, op de tweede dag van de behandeling van haar begroting opnieuw toeslaan? 'Meisje Maij' zou wel eens even worden getemd, beweerden boze tongen in de Tweede Kamer. Dollen mag, maar niet te vaak en vooral niet te lang. Respect voor de volksvertegenwoordiging dient er te zijn en dat geldt extra voor ministers van 'buiten' die niet uit de Kamer zijn gerecruteerd.

Dat pakte gisteravond dus wat anders uit. Onder het motto aanval is de beste verdediging kreeg de Kamer er van langs. Van: 'Laat U dat maar aan de minister over', 'Als u het zo hebt begrepen, hebt u het verkeerd begrepen', 'de minister-president spreekt nooit onwaarheid', 'U moet niet dramatiseren' tot en met opnieuw een trap richting VVD. Met onverholen sarcasme constateerde de minister dat haar uit de VVD afkomstige voorganger Smit Kroes nu co-voorzitter is van een EG-commissie die de mogelijkheden voor milieuvriendelijker vervoer onderzoekt. Maij Weggen: 'Zij werkt nu niet voor 14 miljoen mensen, maar voor 320 miljoen mensen. Ik weet niet of dat de bedoeling van de VVD was toen ze het bos werd ingestuurd.' 'Mag ik de minister om een nadere toelichting vragen', vroeg een perplexe VVD-woordvoerster Jorritsma. Ze hapte dus, en dat was precies waar Maij Weggen op uit was. Met een ironisch lachje zei ze: 'Moet ik nu uitleggen hoe het kabinet en mevrouw Jorritsma mevrouw Smit Kroes hebben laten vallen? Moet ik het hele verhaal nog eens vertellen?' Genant, was deze opmerking van de minister, zei Jorritsma, zelfs 'beledigend'.

Want, 'het gaat niet aan dat een minister zich lachend met een grapje afmaakt van een hoogst ernstige zaak als een kabinetscrisis.' De liberale Europarlementarier Weisenbeek, toevallig in de buurt, genoot vanaf de ambtenarentribune van het debat. 'Dit is Hanja nu ten voeten uit. In Straatsburg sprak ze op deze wijze het liefst tegen mensen van haar eigen fractie.'

Haar partijgenoten vroegen zich ondertussen bezorgd af hoe dit nu verder moest. Dit was pas haar eerste grote optreden dus hield ze zich waarschijnlijk nog een beetje in. Om vervolgens weer te vervallen in de ranzige humor van heren onder elkaar: 'Hoe zou ze ooit haar eerste vriendje hebben gekregen?'

Porceleinkast

Voor de zoveelste maal was Maij Weggen met zeven mijlslaarzen door de porceleinkast gestapt. Het is geen naiviteit meer, maar opzet. Ze houdt van sarren. Als de VVD gepikeerd is omdat de minister in een interview heeft gezegd dat de liberale bewindslieden in vorige kabinetten steekjes hebben laten vallen, is dat voor haar geen reden om in het vervolg het onderwerp VVD te laten rusten. Integendeel, zoals gisteren bleek. En als 'geachte afgevaardigden' dingen beweren waar zij het absoluut niet mee eens is, laat ze het liever ook maar direct weten, dan rustig haar beurt af te wachten zoals VVD-Kamerlid Jorritsma dinsdag al had kunnen ondervinden. Ze had haar openingsbijdrage aan het debat over de begroting van verkeer en waterstaat nog niet afgerond of Maij Weggen stelde droogjes vast dat in een half uur tijd weliswaar zestig vragen op haar waren afgevuurd, maar dat visie in het verhaal van de VVD-woordvoerster geheel had ontbroken. Maar hoe staat het ondertussen met de visie van Maij Weggen? De afgelopen maanden overspoelde ze het land met ideeen. Spitsvignet, snelheidsbegrenzers, rekening rijden, electronische tolheffing, krantjes en croisantjes in de trein. Zoveel interviews, zoveel suggesties. Maar wat Maij Weggen gisteren en vandaag in het enige echte forum, de Tweede Kamer, presenteerde, was niet het beleid van de minister van verkeer en waterstaat maar vooral zichzelf.

Trendbreuk

Alles is nog in onderzoek. Voor de echte antwoorden op de vele vragen moesten de Kamerleden nog maar even wachten op het over enkele maanden te verschijnen Structuurschema verkeer en vervoer. Een 'trendbreuk' wilde ze haar beleid wel noemen. Welk beleid? Wacht u maar. De Kamerleden moesten niet zo ongeduldig zijn. 'Het is pas de moeite waard om knopen door te hakken als we weten wat voor eieren we in de pan hebben.' Zo laveerde Maij- Weggen door alle interrupties door. Wordt het straks geen probleem als door de invoering van de gratis openbaar vervoerkaart voor studenten 600.000 mensen meer een beroep zullen doen op trein en bus, wilden PvdA en VVD weten. 'Ik denk dat het erg gezellig wordt', was het antwoord van de verantwoordelijke minister. Vier uur duurde haar bijdrage van gisteren. Een unieke lengte voor een 'simpele' begrotingsbehandeling.

    • Mark Kranenburg