Maij en Alders denken verschillend over het kabinetsbesluittunnels

DEN HAAG, 22 febr. - Minister Maij-Weggen (verkeer) en Alders (milieu en ruimtelijke ordening) leggen het kabinetsbesluit over de nieuwe tunnels in de Randstad dat afgelopen vrijdag werd genomen, verschillend uit.

Minister Maij-Weggen (CDA) zei gisteravond in de Tweede Kamer dat 'in beginsel' tot de bouw van nog vier tunnels was besloten. De inzet van de gesprekken die ze de komende maanden over de financiering, de combinatie met een systeem van rekening-rijden en planologische procedures met diverse partijen zal voeren, is dat de tunnels worden gebouwd. Milieu-argumenten werden niet door Maij-Weggen in haar overwegingen genoemd. Het kabinet Lubbers III houdt vast aan uitvoering van het Bereikbaarheidsplan voor de Randstad, waarover Lubbers II een overeenkomst heeft gesloten met de drie randstedelijke provincies en de vier grote steden. Daarin is de bouw van de tunnels opgenomen.

Minister Alders (PvdA) sprak een dag eerder bij een spreekbeurt in Heemstede andere taal. Hij zei niet a priori tegen de aanleg van tunnels en zeker niet alle tunnels te zijn. 'Maar het vergt een zorgvuldige afweging. Tunnelaanleg roept nog meer automobiliteit op met alle kwalijke gevolgen van dien, zowel voor het milieu als de binnensteden', zei Alders.

De uitlatingen van minister Maij-Weggen over de tunnelbouw zijn met instemming aangehoord door de CDA-fractie. Een motie die de VVD vanochtend tijdens de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat indiende, zal niet de steun krijgen van het CDA. Daarin werd het kabinet gevraagd voor eind april in elk geval voor de twee tunnels onder het Noordzeekanaal (Wijkertunnel en 2de Coentunnel) een positief besluit te nemen. De motie werd door het CDA als 'volstrekt overbodig' bestempeld.

De PvdA-fractie meende vanochtend dat ondanks de uitlatingen van Maij-Weggen nog een nadere afweging over de tunnelbouw mogelijk is en dat pas echt een besluit wordt genomen als de totale verkeers- en vervoersplannen voor de komende jaren in het kabinet zijn vastgesteld. Kamerlid Wolffensperger (D66) concludeerde: 'De tunnels komen er dus. Alleen uit hoffelijkheid jegens de PvdA wordt de bekendmaking daarvan nog even uitgesteld.'

GPV'er Schutte hield PvdA-woordvoerder Castricum voor: 'U wacht af, maar de verliezer is al bekend'. PvdA en CDA vinden dat de regering mag doorgaan met het onderzoek naar rekening-rijden, ondanks de twijfel van beide regeringsfracties daarover. Hennekam (CDA) zei vanochtend wel dat het goederenvervoer en buitenlandse auto's in elk geval van deze elektronische tolheffing moeten worden gevrijwaard.