Kunstwerken uit Roemeniehersteld door Rijksmuseum

AMSTERDAM, 22 febr. - Het Rijksmuseum in Amsterdam gaat vier Nederlandse kunstwerken onderzoeken en restaureren die in het Nationaal Museum in Boekarest tijdens de Roemeense revolutie beschadigd zijn geraakt. Bovendien komt er een uitwisselingsprogramma tussen Nederlandse en Roemeense restaurateurs. Hiervoor heeft het museum 2,5 ton gevraagd uit het WVC-fonds 'Noodhulp Oost-Europa'. Het gaat om vier van de vermoedelijk twintig Nederlandse en Vlaamse kunstwerken die het Nationaal Museum bezit. Een is - mogelijk - een schilderij van Rembrandt (235 x 187 cm) van de veroordeling van Haman door Ahasverus. Linksonder zit er een gat in het doek, dat tijdens de overhaaste ontruiming van de museumzalen is ontstaan. Mogelijk wordt het schilderij 'verdoekt'. Het team van het Rembrandt Research Project had aan de hand van rontgenfoto's ontdekt dat dit schilderij, waaraan Rembrandt vermoedelijk in 1635 is begonnen, pas in 1660 door iemand anders in een andere vorm is voltooid.

In een van de twee houten panelen van de Zuidnederlandse schilder Jan van Henessen (1513-1560) - een 'kruisdraging' (109 x 85 cm) en een 'roeping van Mattheus' (115 x 145) - zit een gat van een kogel of een granaat. Het Rijksmuseum heeft zelf aangeboden een 'mansportret' uit ongeveer 1435 nader te onderzoeken dat mogelijk door Jan van Eyck is gemaakt. Het heeft geen oorlogsschade opgelopen, maar Boekarest maakt graag gebruik van de Nederlandse expertise bij het onderzoek naar de echtheid. De vier werken zullen drie keer in ons land tentoongesteld worden; bij aankomst, halverwege de restauratie en na voltooiing.

Eind maart of begin april komen de kunstwerken naar Nederland. Omstreeks diezelfde tijd gaan er drie Nederlandse restaurateurs met een grote hoeveelheid materiaal naar Roemenie. Dank zij bemiddeling van de Restauratie-opleiding Limburg komen twee jonge restaurateurs uit Boekarest een stage van een half jaar lopen in Nederland; zes anderen zullen een kortere orientatiereis maken. Het Rijkmuseum bekostigt de restauratie van het grotere houten paneel van Van Henessen; de Restauratie-opleiding Limburg betaalt het herstel van de Rembrandt.