Kok ziet een turbulente ontwikkeling van de rente

DEN HAAG, 22 feb. - Minister Kok van financien heeft gewaarschuwd voor het risico van een voortgaande 'turbulente rente-ontwikkeling'.

Hij deed dat gisteren tijdens een overleg met de vaste Kamercommissie voor financien. De oorzaak voor deze rentestijgingen ligt niet alleen in de ontwikkeling rond een Duits-Duitse monetaire unie, aldus de minister. Ook voor de val van de Muur was de reele rentestand, het verschil tussen de actuele rentestand en de inflatie, al geruime tijd veel te hoog.

Het PvdA-Kamerlid Melkert vroeg zich af of Nederland in alle gevallen de renteverhogingen van de Deutsche Bundesbank moet volgen, in het bijzonder als in de komende tijd door de Duits-Duitse problemen een koersverlies van de D-mark zou ontstaan. Minister Kok ging niet direct op die suggestie in. Voor een eigen beleid bij de bepaling van de waarde van de gulden en van de rentestand zijn de mogelijkheden naar zijn mening echter 'buitengewoon beperkt'.

Hij herhaalde bovendien het standpunt dat hij vorige week in een brief aan de Kamer al had vertolkt, namelijk dat 'er wel heel bijzondere redenen zouden moeten zijn om van de mark-gulden relatie af te wijken'.

De in de commissie vertegenwoordigde fractiespecialisten weerspraken de minister niet.

Kok nam de suggestie van zijn partijgenoot Melkert niet over om eventueel op een versnelling aan te dringen bij de vorming van de Europese Monetaire Unie. Frankrijk, Italie en Denemarken hebben dat voorgesteld, onder druk van de gebeurtenissen in Duitsland. 'Wij waren van het begin af aan van mening dat er een adequate voorbereidingstijd nodig was. Daarom bestaat er geen aanleiding het begintijdstip van de intergouvernementele conferentie daarover eind dit jaar, te vervroegen.'