Kamer: duidelijk ongegrond asielverzoek snel afdoen

DEN HAAG, 22 febr. - De regeringspartijen CDA en PvdA willen vluchtelingen die een duidelijk ongegrond asielverzoek indienen met een aparte snelle procedure afdoen. Het Kamerlid Van Traa (PvdA) vindt dat deze asielverzoeken binnen acht tot negen weken afgehandeld moeten zijn. Het Kamerlid Krajenbrink (CDA) bepleit een snelle schifting aan de grens tussen asielzoekers met dit doel. Dit bleek vanochtend tijdens een mondeling overleg met staatssecretaris Kosto (justitie), minister d'Ancona (WVC) en minister Van den Broek (buitenlandse zaken). Van Traa zei als criterium voor de schifting te hanteren of er 'enige twijfel' mogelijk is aan het asielverzoek. Volgens hem worden er nog zoveel verzoeken gedaan waarover geen enkele twijfel mogelijk is, dat zij worden afgewezen, dat hier winst te boeken valt. Dat zou kunnen gebeuren door minder snel schorsende werking toe te kennen als er een herzieningsverzoek tegen een afwijzing wordt ingediend. Er ontstaan zo minder procedures bij de rechter waardoor uiteindelijk een beter en efficienter gebruik kan worden gemaakt van de opvangmogelijkheden. Krajenbrink zei dat het tijd werd 'om iets meer ingrijpende maatregelen te nemen'.

Meer personeel bij de directie vreemdelingenzaken riep bij hem de vraag op of we 'niet meer van hetzelfde aan het doen zijn?' De laatste prognoses van Justitie wijzen op een verdere stijging van asielzoekers in ons land. In januari kwamen er ongeveer 2000 aan. Als januari representatief is voor het hele jaar betekent dat een forse stijging ten opzichte van vorig jaar: 24.000 in 1990 en tegen 18.000 in 1989. De Kamer vond het streven van Kosto naar een verkorting van de gemiddelde duur van de asielprocedure van twee naar anderhalf jaar te mager. VVD en PvdA willen de gemiddelde asielprocedure niet langer dan een jaar laten duren.