IBM Nederland

IBM Nederland, dochteronderneming van het Amerikaanse computerconcern International Business Machines (IBM), heeft in 1989 haar winst zien stijgen met 87 procent. De winst na belastingen bedroeg in 1989 253 miljoen gulden tegen 135 miljoen gulden in het jaar daarvoor. De geconsolideerde omzet nam toe met negen procent tot 3,54 miljard gulden tegen 3,24 miljard in 1988. De buitengewoon grote winststijging houdt onder meer verband met de bijzondere voorziening van 65 miljoen gulden die in 1988 werd getroffen voor vervroegde pensionering van voormalige werknemers.