Honderd moties en weinig stunts in finale van Amsterdamseraad

AMSTERDAM, 22 febr. - 'Het is een prettige raadszitting waar het geld slechts een pauzenummer is', zei wethouder W. Etty (financien) gisteravond in de Amsterdamse gemeenteraad. Daar zou worden gestemd over de bijna honderd moties, van politieke en financiele aard, die drie weken eerder door alle fracties waren ingediend op de gemeentelijke begroting 1990. De avondzitting was begonnen met een interpellatie van D66 over de benoemingsprocedure van een directeur voor het Amsterdams Historisch Museum; een tweede interpellatie - over de problemen op het Barlaeusgymnasium - kwam tussen de bespreking van de moties door.

Na het eerste debat stemde de raad tegen de ingediende 'motie van teleurstelling'.

Het is voldoende dat er een andere procedure voor benoemingen bij gemeentelijke kunstinstellingen komt, zoals door burgemeester Van Thijn verleden jaar al was voorgesteld, met minder kans op 'lekkages' over sollicitanten. Slechts de voorgestelde bezuiniging bij het Amsterdams Uitburo leverde enig vuurwerk op. J. Saris (Groen Links) betichtte de andere fracties van 'draaikonterij' in de kwestie en kreeg te horen: 'Kan het zijn dat u alleen ronddraait en wij allemaal stil staan?' Maar voor de rest was niet te merken dat het hier de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart betrof. Geen stunts, geen voelbare strijd tussen de politieke partijen.

Ook bleek nauwelijks dat het de laatste maal was dat de Amsterdamse raad zich in details over de gemeentelijke begroting kan buigen. Vanaf mei zullen in de hoofdstad 16 deelraden hun eigen begrotingsperikelen hebben en zal de raad van 'de centrale stad' zich alleen buigen over hoofdlijnen van beleid. Fractievoorzitter A. de Waart (PvdA) vond dat het allemaal spannender zou moeten, 'maar dat is aan de stadsdelen'. VVD-fractievoorzitter P. Luijten sprak van een 'brei van moties' en 'een geschuif van links naar rechts'.

R. van Duijn (Groen Amsterdam): 'Het zijn kruimelmoties die we behandelen. Politiek debat is er niet - het lijkt wel een een-partij stad'. En toen de stemming. Moties over het personeelsbeleid, minderhedenbeleid, parkeerbeleid, verkeer, vervuiling, veiligheid, gezondheidszorg. De problemen van de hoofdstad stad verpakt in: 'Gehoord de discussie en overwegende dat... '. Van Duijn leek gelijk te krijgen: de grote meerderheid van de moties werd met algemene stemmen aangenomen of verworpen. Zonder enig debat haalde de VVD-motie over een subsidie voor de kinderrechtswinkel het niet. Met VVD en CDA tegen werd het vermoedelijk laatste jaar van de Stichting Amsterdam Schoon ingeluid. De subsidie werd verminderd, omdat het bedrijfsleven de stichting in haar strijd tegen vervuiling en graffiti onvoldoende bleek te hebben gesteund.

Maar het Van Gogh-jaar en Sail '90 zullen toegankelijk worden voor stadspashouders. En het fotoarchief Maria Austria Particam, dat foto's beheert van belangrijke Amsterdamse fotografen, krijgt een structurele subsidie.

    • Ite Rümke