Hamsterwoede ebt weer wat weg; 'Voedselprijzen in DDR stabieltot verkiezingen'

OOST-BERLIJN, 22 febr. - De prijzen van de levensmiddelen in de DDR zullen tot de verkiezingen van 18 maart stabiel blijven. De inkomstenbelasting zal van 90 tot 50 procent worden teruggebracht. Na deze aankondiging door de Oostduitse minister van economische zaken, Christa Luft, nam gistermiddag de hamsterwoede om levensmiddelen in te slaan weer wat af.

De eis van de Ronde Tafel maandag om de 33 miljard Ostmark aan subsidies op de levensmiddelen te vervangen door een maandelijkse uitkering voor iedereen van 150 Ostmark, leidde dinsdag en gisteren tot lege schappen in de winkels.

Neues Forum-lid Werner Schulz verscheen daarop voor de televisie met de oproep tot bezonnenheid. Het besluit om de subsidies pas later af te schaffen noemde hij evenwel verkeerd. Regeringswoordvoerder Wolfgang Meyer sprak gisteren van een periode van vier weken.

Volgens het kabinet-Modrow zal de prijshervorming veel meer tijd in beslag nemen dan de Ronde Tafel denkt. Het betreft 100.000 artikelen in 90.000 winkels en in 50.000 restaurants, tehuizen en schoolkeukens. Voor deze operatie zouden 200.000 mensen vier weken lang in de weer moeten met de prijstang. Met de belastingmaatregelen wil het kabinet-Modrow het prive-initiatief en het prive-bezit versterken. De vermogensbelasting zal voortaan niet meer dan 1 procent bedragen. De 'vennootschapsbelasting' zal 45 procent worden.

Tegelijkertijd kondigde mevrouw Luft een 'sociaal charta' aan waarover ze met de Bondsrepubliek wil onderhandelen. Daarin wil zij het recht op arbeid opgenomen zien, met dien verstande dat de werknemers 'mobiel' zullen moeten zijn. Dit 'charta' moet een 'grendel schuiven voor de ongeremde markteconomie', aldus Luft. De Ost-CDU en Demokratischer Aufbruch (DA) hebben Bonn gisteren om meer financiele hulp gevraagd om de komende werkloosheid te kunnen opvangen. De DDR moet zelf het geld dat vrij komt door de subsidies, in totaal meer dan 50 miljard Ostmark, grotendeels besteden aan de verbetering van de sociale voorzieningen, zo verklaarde DA-woordvoerder Launicke gisteren.

De produktie in de DDR is in januari 5 procent gedaald in vergelijking met januari vorig jaar. Dit verklaarde de leider van het economische comite van de regering, Karl Grunheide, gisteren in Oost-Berlijn. Hij kondigde een 'stabiliseringsprogramma' aan.

Intussen hebben in de Bondsrepubliek reeds een half miljoen mensen zich aangemeld bij het ministerie van 'Inner Deutsche' betrekkingen omdat zij hun na de oorlog door de DDR onteigende bezittingen willen terughebben. In West-Berlijn werd gisteren een vereniging opgericht om hun belangen te behartigen.

Minister Luft kondigde gisteren ook aan dat de 'volkseigen' bedrijven en 'Kombinaten' spoedig verreikende mogelijkheden krijgen om te privatiseren. Er liggen al meer dan 1.000 aanvragen voor reprivatisering van bedrijven die sinds 1972 in handen zijn overgegaan van de staat. Tien bedrijven zijn al gereprivatiseerd.

Volgens Luft zullen sociale uitkeringen niet langer als een geschenk van de staat kunnen worden beschouwd. Een hogere eigen bijdrage van de burgers zal in de toekomst onvermijdelijk zijn.

    • Henri Beunders