'Gullit als opvoeder zou wonderen kunnen doen'

DEN HAAG, 22 febr. - Scholen moeten een grotere rol spelen bij het terugdringen van de jeugdcriminaliteit dan zij nu doen. Een onderdeel 'recht en wet' bij maatschappijleer of wereldorientatie, vandalisme als thema in leerboeken en Ruud Gullit die op school voorlichting komt geven over waarden en normen zouden wat dat betreft wonderen kunnen doen.

Gisteren presenteerde de Raad voor het Jeugdbeleid het rapport 'Jeugddelinquentie, preventie en straf op maat' aan de ministers van onderwijs, wvc en justitie. Volgens de raad moet bij het bestrijden van jeugdcriminaliteit niet alle aandacht gaan naar 'door de samenleving als hinderlijk ervaren gedragingen'.

Een preventief beleid met veel aandacht voor normontwikkeling zou wel eens meer vruchten af kunnen werpen.

De raad stelt in het rapport voor de deskundigheid van onder anderen leraren, trainers en jeugdwerkers op het gebied van agressief en anti-sociaal gedrag te vergroten. Ook zou er meer aandacht moeten komen voor zaken als woon- en speelomgeving, een goed schoolklimaat en een stabiele opvoeding. Volgens de raad zijn met name dit soort factoren verantwoordelijk voor problematisch gedrag.

Behalve meer preventie bepleit het rapport een hardere aanpak van de jeugdcriminaliteit. In plaats van het openbaar ministerie zou de politie kleine delicten (met een schade tot 1500 gulden) moeten aanpakken. Op die manier zouden processen-verbaal niet meer weken tot maanden liggen te wachten op afhandeling. Jongeren die zich schuldig maken aan bijvoorbeeld 'erosie-vandalisme' (graffiti) of voetbal-vandalisme moeten meteen naar een HALT-bureau kunnen worden verwezen. Van deze bemiddelingsbureaus voor schadeherstel (in de vorm van betaling of werk) zouden er overigens meer moeten komen, aldus de raad.