Groen Links verzet zich tegen auto met chauffeur voor Kamer

DEN HAAG, 22 feb. - 'De automobilist uit de auto, de fractievoorzitters erin.'

Zo kwalificeert de fractie van Groen Links de voorstellen van de commissie-Dees om de schadeloosstelling van Tweede Kamerleden te verhogen en fractievoorzitters van de grotere partijen een auto met chauffeur ter beschikking te stellen.

Groen Links is het 'absoluut niet eens'.

met de vorige week uitgelekte en gisteren toegelichte voorstellen. Fractievoorzitters evenals de andere Kamerleden zouden het goede voorbeeld moeten geven en zich uitsluitend per openbaar vervoer door het land begeven.

De commissie-Dees wil de Kamerleden ruim vierhonderd gulden per maand meer schadeloosstelling geven. Het jaarbedrag gaat van 103.000 naar 107.814,24 gulden, met inbegrip van acht procent vakantietoeslag. Daarnaast stijgen een aantal onkostenvergoedingen en worden de Kamerleden opgenomen in de ambtelijke interimregeling ziektekosten. Gemiddeld per jaar levert hen dat nog eens circa 5200 gulden op. De Kamervoorzitter, griffier en plaatsvervangend griffier en de voorzitters van de grotere fracties krijgen voortaan de beschikking over een (geleasde) auto met chauffeur. De fractie van Groen Links zou 10.000 krijgen voor vervoersfaciliteiten.

Het VVD-Kamerlid Dees, lichtte de voorstellen gisteren in aanwezigheid van Kamervoorzitter Deetman met grote omzichtigheid toe. Er was sprake van 'een scheefgetrokken situatie' en van 'onrechtvaardigheden uit het verleden', zei hij. Jarenlang hadden Kamerleden wel de ambtelijke trend, inclusief de kortingen gevolgd, maar niet de ambtelijke voordelen op het gebied van premiebetalingen, ziektekosten en vakantieuitkeringen. Op suggesties van een eerdere 'werkgroep-Dees' waren aan het begin van de jaren tachtig premiebetalingen en het vakantiegeld aangepast. Nu komt daar de ziektekostenregeling bij, die afhankelijk van de gezinssamenstelling per jaar 2900 tot 6500 gulden bedraagt. De in 1968 ingestelde koppeling van de schadeloosstelling aan de ambtelijke schaal 14 (met de hoogste periodiek) wordt hersteld. Zij was in de loop van de jaren achterop geraakt.

Voor woon-werkverkeer krijgen Kamerleden volgens de plannen van de commissie voortaan of een OV-jaarkaart of de maximale (volgens Oort) reiskostenvergoeding van 2280 gulden. Voor andere reiskostenvergoedingen krijgen zij per jaar 8800 gulden, gebaseerd op 20.000 kilometer a 44 cent (het Oort-tarief). De verblijfskostenregeling - Kamerleden zijn gemiddeld 130 dagen per jaar in Den Haag - loopt trapsgewijze op van 7820 gulden voor iemand die naast het Kamergebouw woont tot 22.680 gulden voor het Kamerlid dat verder dan 150 kilometer naar het Binnenhof moet rijden. Voor 'overige beroepskosten' wordt een bedrag van 11.500 gulden voorgesteld, lager dan voordien gezien de Oort-correcties voor onder andere studeerkamer en telefoonabonnement.

Met inbegrip van de dienstauto's zijn de totale meerkosten geraamd op 1.75 miljoen gulden.