EZ wil het gebruik van chips weer met subsidie stimuleren

ROTTERDAM, 22 febr. - Het ministerie van economische zaken heeft voor het eerst sinds jaren weer geld uitgetrokken voor maatregelen om het gebruik van chips te stimuleren.

In het kader van het zogenaamde 'Werkplan Micro-elektronica in Nederland' stelt het ministerie de komende vier jaar 52,5 miljoen gulden beschikbaar. Aan technologieprogramma's geeft het ministerie dit jaar in totaal 223 miljoen gulden uit.

Economische Zaken heeft tot stimulering van het chipgebruik besloten, onder meer op basis van een onderzoek van het adviesbureau Berenschot. Daaruit blijkt dat toepassing van micro-elektronica in Nederland sterk achterblijft bij andere industrielanden. Buiten de elektronica zelf weten Nederlandse bedrijven in produkten en produktieprocessen nog nauwelijks hun voordeel te doen met chips.

De maatregelen in het kader van het Werkplan Micro-elektronica richten zich op vijf hoofdgebieden. Via onderzoek, scholing, bemiddeling en kennisoverdracht hoopt het ministerie de drempels te verlagen voor bedrijven die baat hebben bij toepassing van micro-elektronica. Daarnaast krijgen ondernemers een duwtje in de rug, als ze voor het eerst chips in hun produkten willen verwerken.

Voor de Regeling Programmatische Bedrijfsgerichte Technologiestimulering (PRBT) heeft het ministerie dit jaar 127 miljoen gulden beschikbaar, 12 miljoen gulden meer dan vorig jaar. Daarnaast geeft Economische Zaken in 1990 nog eens 96 miljoen gulden uit aan andere maatregelen in het kader van de vier nationale technologieprogramma's. Daarbij gaat het om Informatietechnologie, Materiaaltechnologie, Biotechnologie en Milieutechnologie.

Vorig jaar kwamen er bij het ministerie 462 aanvragen binnen voor steun in het kader van de PBTS. Daarvan werden er 244, iets meer dan de helft, gehonoreerd. Bijna 60 procent van het beschikbare subsidiebedrag belandde bij bedrijven met minder dan 200 man. Bij meer dan een kwart van de projecten ging het om samenwerkingsverbanden van bedrijven.