Dagbladen willen in regionale omroep

DEN HAAG, 22 feb. - De dagbladuitgevers willen zendtijd op de frequenties van de regionale en lokale omroepen. Ze willen zelf programma's gaan uitzenden en willen daarnaast de omroepreclame exploiteren. De regionale en lokale omroepen zouden dan een deel van de opbrengst krijgen.

De Vereniging van Nederlandse Dagbladuitgevers (NDP) heeft dit voorstel aan minister d'Ancona (wvc) voorgelegd. Het plan is ook aan de organisaties van regionale en lokale omroepen gezonden. De regionale omroepen zijn niet bereid om programmatisch met de uitgevers samen te werken. Zij willen wel samenwerken waar het de exploitatie van reclame betreft. Volgens drs. C. G. G. Spaan, directeur van het Utrechts Nieuwsblad en voorzitter van de werkgroep regionale en lokale omroep van de NDP, wordt voorgesteld een duaal omroepbestel in te voeren op regionaal en lokaal niveau, waarin de dagbladuitgevers naast de advertentie-exploitatie ook eigen zendtijd hebben waarin zij in overleg met de omroepen programma's uitzenden. De dertien regionale omroepen behouden zo hun zelfstandigheid om met het geld dat zij van de overheid ontvangen (3,5 miljoen gulden per omroep) hun eigen programma's verzorgen waarin nieuws en informatie centraal staan.

Aanleiding voor de NDP om met het voorstel te komen is het jongste regeerakkoord waarin de mogelijkheid voor omroepreclame op lokaal en regionaal niveau is opgenomen. 'Dat is een politieke realiteit', aldus Spaan. 'Het heeft geen zin meer om tegen omroepreclame op dit niveau te zijn.'

Hoeveel geld er in de regionale reclamemarkt naar omroepreclame zal gaan kon Spaan niet voorspellen. Hij voorzag een 'zuigkracht' van 6 a 7 miljoen gulden die ten koste zal gaan van de de regionale pers. De zendtijd en de reclame-exploitatie voor en door de dagbladen moet worden gezien als een compensatie voor de te verwachten verliezen.

Het soort programma's dat de dagbladuitgevers willen gaanbrengen omschreef Spaan als 'verstrooiing'. 'Dat is wat resteert als de regionale omroepen hun eigen taak blijven vervullen', aldus Spaan. Zendtijd delen is volgens Spaan noodzakelijk omdat er maar een FM-net is waarop de regionale omroep werkt. Bij de lokale omroepen ligt dat anders omdat er vele frequenties beschikbaar zijn.

De dagbladuitgevers zeggen niet te hebben voorgesteld om de exploitatie van de regionale omroepen volledig over te nemen omdat dat politiek wordt beschouwd als een monopolisering van de regionale nieuws- en informatie voorziening. Volgens Spaan waren de reacties op het plan bij de politieke partijen 'niet ontmoedigend'.