Ciba-Geigy.

Het grootste chemieconcern van Zwitserland, heeft in 1989 zijn winst met 18 procent zien stijgen tot 1,56 miljard frank (1,99 miljard gulden). De omzet nam met 17 procent toe tot 20,61 miljard frank (26,3 miljard gulden). De directie heeft voorgesteld het dividend met vijftien frank te verhogen tot 65 frank. Ciba-Geigy wil net als andere grote Zwitserse bedrijven buitenlanders toestaan een belang in het bedrijf te nemen. Voorheen was dat voorbehouden aan dragers van de Zwitserse nationaliteit. De regel dat niemand meer dan twee procent van de aandelen op naam mag hebben blijft gehandhaafd.