Arbeiderspartij stelt Shamir een ultimatum

JERUZALEM, 22 febr. - De Arbeiderspartij heeft Likud-premier Yitzhak Shamir gisteren tot half maart de tijd gegeven om te beslissen over de voorwaarden die moeten leiden tot een Israelisch-Palestijnse dialoog.

Het impliciete dreigement van de Arbeiderspartij een regeringscrisis te forceren indien Shamir deze voorwaarden afwijst, heeft zwaar politiek gewicht gekregen door de ommezwaai van de socialistische minister van defensie Yitzhak Rabin. Gisteren kreeg de socialistische partijleider, vice-premier Shimon Peres, van Rabin het groene licht om Shamir tot concessies te dwingen. Tot dusverre stuitten pogingen van Peres om een regering op 'smalle basis' te vormen op fel verzet van Rabin.

Rabin stelde zich op het standpunt dat het vredesproces het best door de regering van nationale eenheid kon worden gedragen. Deze politieke opstelling - een de facto bondgenootschap tussen Rabin en Shamir - stabiliseerde de regering van nationale eenheid. De ernstige interne crisis in Likud als gevolg van het aftreden van minister van handel en industrie Ariel Sharon en ontwikkelingen in het vredesproces hebben Rabin echter tot de conclusie gebracht dat de tijd is geworden om beslissingen te forceren. Peres zei gisteravond in Jeruzalem dat er van Arabische (Egyptische) zijde bevredigende (PLO) antwoorden zijn gekomen om tot een Israelisch-Palestijnse dialoog te komen over verkiezingen in de bezette gebieden. Egypte zal volgens Peres de samenstelling van de Palestijnse delegatie bekendmaken en de Sovjet-Unie kan als waarnemer aanwezig zijn indien Moskou de diplomatieke betrekkingen met Israel herstelt. 'Waar moeten we nog op wachten', zei Peres gisteravond 'Wij zeggen dat we kunnen beginnen.' 'In de Knesset is een duidelijke meerderheid voor de voortzetting van het vredesproces', zei hij. 'We mogen niet opnieuw een vredeskans missen.'