Akkoord cao Unilever: zes pct loonstijging

ROTTERDAM, 22 febr. - De directie van Unilever heeft vanochtend een akkoord bereikt met de Unie BLHP en de Industriebond FNV over een loonstijging van in totaal zes procent. Alleen de Industrie- en Voedingsbond CNV zal haar leden een negatief advies geven. De cao voor Unilever betreft ongeveer 4.600 mensen. De rest van de ongeveer tienduizend werknemers heeft een individueel contract dat niet onder een cao valt. De 4.600 werknemers krijgen per 1 maart structureel een loonsverhoging van 3 procent. Met ingang van volgend jaar wordt een extra periodiek ingevoerd en een spaarregeling, goed voor een structurele loonsverhoging van gemiddeld nog eens twee procent. Daarnaast krijgen de werknemers in september eenmalig een verhoging van 1 procent. Ook komt er een studie naar een regeling voor winstdeling.

De Unie BLHP en de Industriebond FNV toonden zich vanochtend na afloop van de onderhandelingen tevreden met het resultaat. 'Het vetste cao-resultaat tot nu toe', aldus Unie-bestuurder J. O. Verbaan, die alleen een beter resultaat verwacht van Heineken, waar omstreeks het middaguur nog werd onderhandeld.

In de groot- en kleinmetaal en bij Hoogovens is een structurele loonsverhoging van drie procent overeengekomen, 0,75 % volgend jaar en eenmalige uitkeringen van respectievelijk 1,25 en 2 %. Linders van de Industriebond FNV vindt de cao bij Unilever 'niet mager', maar tekent aan: 'Steeds weer blijkt dat we bij de werkgevers op een 'neen' in hoofdletters stuiten, als we over werkgelegenheid willen praten. Zo kunnen we geen handen en voeten geven aan het gemeenschappelijk beleidskader', aldus Linders, doelend op de wilsovereenstemming tussen de sociale partners en de overheid.

J. Immerzeel, woordvoerder van de Industrie- en Voedingsbond CNV, is teleurgesteld omdat de directie van Unilever het scheppen van nieuwe banen 'absoluut onbespreekbaar' achtte. 'De VUT wordt niet gewijzigd en er wordt niet korter gewerkt om banen te scheppen', constateert hij.

De ongeveer 300 werknemers die bij het CNV zijn aangesloten moeten binnen twee weken beslissen of ze eventueel actie zullen ondernemen. De directie van Unilever wilde aanvankelijk een CAO voor twee jaar afsluiten, maar op aandrang van de bonden wordt het een eenjarige cao die 1 maart volgend jaar afloopt.

De Vervoersbond CNV heeft voor vanavond een spoedvergadering bijeengeroepen over het 'teleurstellende' resultaat tot nu toe van het cao-overleg met de NS.