Acties boeren slaan over naar Duitsland

ROTTERDAM, 22 febr. - De acties van de Nederlandse akkerbouwers breiden zich gestaag uit over het hele land en zijn vandaag overgenomen door Duitse boeren. De drie officiele landbouworganisaties kwamen vanmiddag bijeen om te besluiten of ze de wilde acties over zullen nemen.

Naar schatting waren vandaag ruim vijfduizend boeren met hun trekkers betrokken bij de acties. Ze protesteren tegen de 'zeer teleurstellende' uitkomst van het gesprek met minister Braks (landbouw) gisteravond. Op diverse punten blokkeerden Duitse boeren grensovergangen.

Grensovergangen in Groningen, Drenthe en Overijssel werden vandaag door actievoerende Nederlandse boeren geblokkeerd. De ringwegen rondom Groningen, Leeuwarden en Assen werden met trekkers afgezet en alle toegangswegen tot de Flevopolder werden versperd.

Ook in de provincies Noord-Holland en Gelderland probeerden de boeren vandaag wegen te blokkeren. De acties veroorzaakten soms 20 kilometer lange files en leidden tot aanzienlijke wachttijden voor automobilisten. De politie heeft niet geprobeerd de acties te verhinderen.

De Groningse commissaris van de koningin Vonhoff heeft vanochtend een petitie van de boeren in ontvangst genomen. Hij liet in een radio-interview weten tegen de acties te zijn. Hij zou tegelijkertijd hebben gezegd dat de manier waarop Braks met de boeren omgaat 'schandalig' is.

Minister Braks, die aanvankelijk had geweigerd met 'wilde actievoerders' te praten, voerde gisteravond op aandrang van de centrale organisaties toch met een delegatie van de boeren een gesprek op een geheime plek in Leiderdorp. Volgens de uit Flevoland afkomstige akkerbouwer K. Dijkstra, die aanwezig was bij het gesprek, had de minister aandachtig geluisterd maar toonde hij uiteindelijk geen begrip voor het feit dat '13.000 gezinnen door de politiek de strop om de hals is is gelegd'. De boeren verwachtten van Braks niet zozeer een onmiddellijke verhoging van de graanprijzen ('zo realistisch zijn we wel', aldus Dijkstra), maar welsteunmaatregelen, bijvoorbeeld een hectaretoeslag, zolang de graanprijs zo laag blijft. De maatregelen die Braks in het verleden al heeft genomen (onder meer een 'beeindigingsregeling' en een beperkte subsidieregeling) achtten de boeren volstrekt onvoldoende.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van landbouw zijn de eisen van actievoerders 'zeer onrealistisch'.

Een toeslag van 500 gulden per hectare, momenteel de hardste eis van de actievoerders, 'bruist tegen alle EG-voorschriften in'. De minister, die de zorgelijke situatie van de boeren wel erkent, weet zich gebonden aan EG-afspraken en heeft naar eigen zeggen niet de mogelijkheid 'te doen alsof Nederland een eiland is'. Volgens de Groningse akkerbouwer Willem Schaap van een vanmorgen samengestelde 'coordinatiecommissie', groeien de acties die een steeds bredere, spontane steun krijgen van akkerbouwers uit het hele land, naar een climax toe. Behalve het blokkeren van grensovergangen en snelwegen bezetten de boeren vandaag verschillende overheidsgebouwen, zoals het belastingkantoor in Emmen en het gebouw van de rijksdienst voor het wegverkeer in Veendam.

In Den Haag demonstreerden de boeren opnieuw rondom het gebouw van het Landbouwschap, en sinds vandaag ook voor het Landbouw-Economisch Instituut. In de kantine van het Landbouwschap werd een 'coordinatiepunt' ingericht. Een stoet trekkers toog naar Schevingen om hun eisen in het zand te schrijven.

Dit werd door de boeren in Den Haag als een van de 'prikacties' beschouwd waarmee zij zich vandaag manifesteerden 'zonder het publiek te hinderen'.

De actievoerende boeren in Den Haag beschouwden deze dag als een 'rustdag, zoals tijdens een wielerwedstrijd'.

Zij gingen met hun trekkers 'winkelen' in de stad.