Zwangerschapsverlof langer met ingang van 2 maart

DEN HAAG, 21 febr. - Vrouwen die op 2 maart nog zwangerschaps- of bevallingsverlof hebben, kunnen deze periode met vier weken verlengen. De Eerste Kamer heeft gisteren het wetsvoorstel aangenomen dat bepaalt dat de periode waarover een vrouw in verband met haar zwangerschap en bevalling ziekengeld krijgt (in feite volledige doorbetaling) in totaal minstens zestien weken duurt. De nieuwe regeling geldt vanaf 2 maart.

Voor vrijwillig verzekerde vrouwen zit de overgangsregeling iets anders in elkaar. Bij hen is de datum van de bevalling beslissend. Valt deze op of na 2 maart dan hebben ook zij recht op 16 weken verlof. Het gaat hierbij om onder andere meewerkende vrouwen in het bedrijf en vrouwelijke zelfstandigen.

Het zwangerschapsverlof kan in alle gevallen flexibel worden opgenomen vanaf zes tot vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De wet schrijft voor dat in ieder geval vier weken voor de bevalling moet worden gestopt met werken. Heeft de vrouw besloten tot bij voorbeeld zes weken zwangerschapsverlof en de baby wordt eerder geboren, dan worden de niet gebruikte dagen van het zwangerschapsverlof overgeheveld naar het bevallingsverlof. De totale periode blijft dus zestien weken.