Weekstaat der Nederlandsche Bank; Rente weer opwaarts

AMSTERDAM, 21 febr. - De geldmarkt onttrok zich de afgelopen week aan de grillige rentebewegingen die zich voordeden op de Westduitse kapitaalmarkt. Driemaands interbancair stabiliseerde zich op de Duitse geldmarkt op een niveau van 8,35 procent. Het tarief voor driemaands interbancair geld in Nederland fluctueerde rond een niveau van 9,1 procent. Met de kapitaalmarktrente ging het in beide landen bergopwaarts, waarbij Nederland met een rentestijging van 0,1 procentpunt aanzienlijk achterbleef bij de Duitse beweging (stijging rente 0,38 procentpunt). Steeds duidelijker tekent zich het herstel van een normale rentestructuur af, zij het door een relatief sterke stijging van de kapitaalmarktrente.

De oorzaak daarvan lijkt ondermeer te moeten worden gezocht in de oplevende angst voor inflatie, in samenhang met een verlies van reputatie van de Bundesbank, die in de afgelopen weken niet consistent was in haar houding ten aanzien van de snelle vorming van een Duitse economische en monetaire unie.

Werd een dergelijke unie in een eerste reactie als 'fantasie' terzijde geschoven, in een daaropvolgende reactie haalde de Bundesbank bakzeil en voerde zij aan dat een dergelijke unie niet zou leiden tot een intrinsieke verzwakking van de Duitse economie.

Het feit dat de Bundesbank (eigenlijk voor de tweede keer in korte tijd) zwichtte voor de wensen van Westduitse politici, tast de geloofwaardigheid van haar beleid aan. Centrale banken van landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben aan den lijve ondervonden welke prijs er in termen van rente moet worden betaald, indien zij hun reputatie op het spel zetten.

Het wachten is nu op een signaal van de Bundesbank dat het haar nog steeds menens is met de strijd tegen de inflatie. Dit betekent een discontoverhoging, zodanig dat er weer een omgekeerde rentestructuur ontstaat. Pas dan lijkt de weg vrij voor een rentedaling op de kapitaalmarkt. Ook meer informatie over de exacte gevolgen van de economische en monetaire unie (in plaats van geruststellende woorden) zal daaraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Op de nieuwste zevendaagse speciale belening wees de Nederlandsche Bank afgelopen vrijdag fl.6095 miljoen toe, tegen het onveranderde tarief van 8,4 procent. Tezamen met het contingent van fl.4,1 miljard, bedroeg de geldmarktsteun circa fl.10,2 miljard, voldoende om de geldmarkttekorten af te dekken. Het contingent geeft aan hoeveel de banken gedurende een periode van drie maanden per dag gemiddeld in het 'rood' mogen staan bij de Nederlandsche Bank. De geldmarkt werd verruimd door netto betalingen door het Rijk ter grootte van fl.788,8 miljoen en een afneming van de bankbiljettencirculatie met fl.111,9 miljoen. Ook deze week waren de banken echter niet in staat om hun besparing op het contingentsverbruik op te voeren. Evenals een week eerder bedroeg de besparing slechts een procentpunt.

Bron: NMB Bank