Van der Kar

Dit jaar zullen dertig jeugdige sporters trainingsstages van aansprekende coaches uit binnen- en buitenland krijgen, gefinanierd door het Leo van der Kar-Sportfonds. Dick Happel van WVC, dat het fonds subsidieert, noemde het gisteren spijtig dat het aantal coaches dat in 1990 wordt uitgezonden zeer beperkt is. Hij zegde toe dat het ministerie bereid is de kosten voor een aantal coaches te dragen. Govert Wijnberg deelde namens NOC en NSF mee dat de twee sportkoepels zich zullen inspannen om de uitkering die het Van der Kar-fonds uit de toto/lotto krijgt op hetzelfde niveau te houden. Voor 1990 lagen er verzoeken die bij elkaar ongeveer 170.000 gulden moesten kosten. Dertig procent van de aanvragen kon worden ingewilligd.