Tokiose analisten staan voor raadsel

TOKIO, 21 febr. - 'Verlies van de LDP bij de Lagerhuisverkiezingen leidt tot bankroeten. En bankroeten leiden tot zelfmoorden', zo hield Michio Watanabe, een hoogeplaatst lid van de regerende Liberaal-Democratische Partij zijn gehoor drie weken geleden voor. Oppositieleidster Takako Doi was er immers op uit een socialistische revolutie teweeg te brengen in Japan, die een eind zou maken aan het vrije-marktsysteem en alle daarmee gepaard gaande welvaart die de Japanners nu genieten. Na het tellen van de stemmen maandag bleek dat de LDP maar een fractie van haar absolute meerderheid kwijt was. 'Het Japanse volk heeft gekozen voor stabiliteit', zo interpreteerde Premier Toshiki Kaifu de overwinning.

De verkiezingsuitslag had niet de positieve invloed op de beurs van Tokio die alle beleggers hadden verwacht. Weken lang hadden de analisten bij de effectenmakelaars de slapte op de beurs, zowel wat de koers als de omzet betreft, toegeschreven aan de 'instabiele politieke situatie'. De verklaring voor het uitblijven van verbetering op de beurs en in de yen-dollar koers luidde dat 'de markt op grond van de gunstige opiniepeilingen al had geanticipeerd op de overwinning van de LDP en die de vorige week al was 'meegenomen' door de markt'.

De volgende verklaring voor de slapte was een op handen zijnde discontoverhoging door Japans centrale bank en daarmee gepaard gaande dalingen van de obligatiekoersen.

De analisten staan nu voor het raadsel hoe ze de koersval van vandaag moeten verklaren. De lage koersen in New York worden ditmaal genoemd, samen met onzekerheid over het disconto. Er wordt rekening gehouden met maar liefst twee verhogingen door de centrale bank - volgens Kazuaki Harada, analist bij het grote effectenhuis Sanwa. Ook is men bezorgd over de New-Yorkse beurs die zo gevoelig is geworden voor ontwikkelingen in Tokio.

De centrale bank van Japan heeft gereageerd met de mededeling dat de val in aandelenkoersen niets heeft te maken met de huidige economische situatie in Japan. Een woordvoerder verwacht dat de rust op de aandelenmarkt spoedig zal terugkeren.

Ook het ministerie van financien heeft verklaard dat er geen sprake is van een verontrustende situatie omdat het prijspeil in Japan en de Japanse economie onveranderd stabiel zijn.

    • Elbrich Fennema