Stakingen in bouw naar 'rustige' fase

ROTTERDAM, 21 febr. - Het sociale conflict in de bouwnijverheid zal volgende week waarschijnlijk nauwelijks aan omvang winnen. In verband met carnaval en krokusvakantie zal de bouwproduktie toch al aanmerkelijk afnemen. 'De bouw gaat een rustige week tegemoet, maar de huidige stakingsacties worden uiteraard wel voortgezet', aldus een woordvoerder van de Bouw- en Houtbond FNV vanmorgen.

De bouwbonden hebben de stakingen vandaag opnieuw uitgebreid. Rondom het middaguur staakten meer dan twaalfduizend bouwvakkers op ruim duizend projecten.

De werkgevers schortten gisteren het gemeenschappelijke overleg met de vakbonden in organen als het Bouwberaad voorlopig op. Volgens de bonden heeft deze stap op de korte termijn nauwelijks gevolgen.

De inzet van de bonden is nog altijd het compromisvoorstel van onderhandelingsvoorzitter Lammers: invoering van de 36-urige werkweek na medio 1991 met elf vrij in te roosteren atv-dagen. De precieze vormgeving is nog bespreekbaar. De bonden missen de onderbouwing van de werkgevers om invoering van de 36-urige werkweek te blijven afwijzen.

De drie vakbonden en de Nederlandse Spoorwegen zijn gisteren nog niet nader tot elkaar gekomen in de onderhandelingen voor een nieuwe CAO. De bonden toonden zich er na afloop het meest teleurgesteld over dat NS (26.000 werknemers) nog steeds niet precies wil aangeven hoeveel loonruimte het spoorwegbedrijf denkt te hebben.

Bestuurder J. van der Kamp van de Vervoersbond FNV was na afloop het meest somber. 'De verschillen zijn nog enorm groot. Op deze manier kan er geen resultaat uitkomen'.

De bonden (vervoersbonden van FNV en CNV en de spoorwegvakbond FSV) eisen vooral een flinke loonstijging, een verlaging van de vut-leeftijd naar zestig jaar en een deeltijdvut op 59 jaar.