Sluiting dreigt voor vuilverbranding

DEN HAAG, 21 febr. - Voor de vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar dreigt sluiting nu de installatie krachtens een uitspraak van de Raad van State nog deze maand moet beschikken over filters voor de rookgassen. Sluiting van VVI over een week zal ernstige, nog niet te overziene gevolgen hebben voor de huisvuilverwerking in noordelijk Noord-Holland. Het bestuur van de gemeenschappelijke vuilverbrandingsinstallatie heeft ministerie van VROM om twee maanden uitstel gevraagd. Dat zou juist voldoende zijn voor het installeren van de nieuwe reinigingsinstallatie.