Pronk wil 15 Indonesiers te hulp schieten

DEN HAAG, 21 febr. - Nederland wil nagaan of het mogelijk is vijftien politieke gevangenen in Indonesie die ter dood zijn veroordeelde asiel te verlenen in Europa om te voorkomen dat zij worden geexecuteerd. Vorige week zijn vier ex-paleiswachten van oud-president Sukarno twintig jaar na hun veroordeling terechtgesteld.

Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) zal begin april met de Indonesische regering de mensenrechten-situatie bespreken. Pas na dat gesprek zal Nederland beslissen of Indonesie een extra ontwikkelingskrediet van27 miljoen gulden krijgt. Het kabinet besloot gisteren dit onderdeel van de Nederlandse ontwikkelingshulp aan Indonesie op te schorten. Een Kamermeerderheid (PvdA, VVD, D66, en Groen Links) kon zich daarin vinden.

In een kort debat in de Tweede Kamer, waar premier Lubbers minister van buitenlandse zaken Van den Broek verving, vroeg het CDA om voorzichtig te zijn met het gebruiken van ontwikkelingsgelden als drukmiddel. Premier Lubbers moest toegeven dat Nederlandse protesten over de executies in Indonesie tot nu toe weinig hadden uitgehaald. Hij sprak verontwaardigd over barbarisme om mensen, nadat ze zo lang op het voltrekken van hun vonnis hebben gewacht, alsnog terecht te stellen.

De Kamer vroeg de minister van buitenlandse zaken in EG-verband pogingen te ondernemen de doodstraf in Indonesie afgeschaft te krijgen. Mevrouw Beckers (Groen Links) viel het op dat de executies worden uitgevoerd op het moment dat Nederlandse ambtenaren of ministers met Indonesie overleg plegen of op het punt staan het land te bezoeken. Zij vroeg minister Pronk ook de hulp die Nederland verstrekt in het kader van de IGGI-conferentie (de groep donorlanden die Indonesie steunt) aan de orde te stellen bij zijn bezoek aan Jakarta. Minister Pronk voelde daar niets voor.