Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Plannen Wallage met lerarentekort wekken irritatie van bonden

DEN HAAG, 21 febr. - De onderwijsbonden ABOP, KOV en PCO vrezen een verslechtering van de kwaliteit van het onderwijs als de plannen worden uitgevoerd die staatssecretaris Wallage (onderwijs) gisteren presenteerde om de dreigende tekorten aan leraren te bestrijden.

In een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer stelde Wallage gisteren onder meer voor de opleiding aan de pedagogische academie voor het basisonderwijs (PABO) te verkorten. Bovendien overweegt de staatssecretaris studenten van de PABO's die stage lopen op een basisschool in te schakelen om vacatures te vervullen.

De onderwijsbonden vrezen dat op die manier tweede-rangs onderwijzers ('Wallage-leerkrachten') zullen ontstaan, zo schrijven ze in hun reacties op de voorstellen. De bonden menen dat Wallage te weinig geld beschikbaar stelt om werkelijk iets aan de tekorten te doen. Zij willen dat hij alsnog snel de salarissen van het onderwijspersoneel verbetert.

De grootste bond ABOP heeft geirriteerd gereageerd op de suggestie van Wallage om leraren met een wachtgeldregeling opnieuw in te zetten. Hij wil dat doen door het begrip 'passende arbeid' te verruimen. 'De betrokken passage riekt naar een verhuisverplichting voor werkloos onderwijspersoneel', aldus de ABOP. In hun reacties op de plannen onderstrepen alle onderwijsorganisaties het belang van de zogeheten 'stille reserve' in het onderwijs. Daarmee worden onder meer vrouwelijke leraren bedoeld die na hun huwelijk stopten met werken, maar niet staan ingeschreven als werkzoekenden. Wallage wil deze reserve aanspreken door de kinderopvang in en bij de scholen uit te breiden. Uit cijfers die het ministerie gisteren publiceerde over het lerarentekort blijkt dat deze groep een steeds belangrijker rol speelt in het opvullen van vacatures.

De cijfers wijzen ook uit dat per basisschool gemiddeld bijna vier onderwijzers in deeltijd lesgeven. Hoewel dit niet in de brief van Wallage wordt genoemd, ziet het ministerie ook hier een mogelijkheid om het lerarentekort te bestrijden. Hoe part-timers kunnen worden gestimuleerd langer te gaan werken, weet men echter nog niet.

De onderwijsorganisaties gaan binnenkort met minister Ritzen en Wallage onderhandelen over een 'convenant'. Daarin moeten afspraken worden gemaakt over onder meer een verbetering van de arbeidsvoorwaarden en het carriere-perspectief van leraren.