Nieuw Burgerlijk Wetboek voltooid

DEN HAAG, 21 febr. - Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft gisteravond het contraseign geplaatst op het inwerkingtredingsbesluit van de boeken 3, 5 en 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW). Daarmee is het belangrijkste deel van het grootste na-oorlogse wetgevingsproject na ruim 40 jaar voltooid. Eind vorig jaar brachten de hoogleraren J. M. Van Dunne, E. A. A. Luijten en P. A. Stein een rapport uit waarin zij de kosten voor overheid en bedrijfsleven op 25 miljard gulden voor de komende vijf jaar schatten. De nieuwe wetboeken omvatten vermogensrecht, zakenrecht en verbintenissenrecht.