Minister Maij-Weggen verrast Kamer met vroege interrupties

DEN HAAG, 21 febr. - 'De minister wil veel dingen tegelijk laten bloeien', oordeelde het Tweede-Kamerlid Hennekam (CDA) gisteren over zijn partijgenote Maij-Weggen tijdens de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat. 'Maar dat gaat niet zo maar', liet hij haar weten. 'Wie te vroeg naar de bloesem wil kijken, gaat naar de knoppen', zo dacht hij hij zijn betoog te besluiten.

Maar daar was de minister al bij de microfoon. Wat Hennekam eigenlijk had bedoeld, vroeg ze ijzig, toen hij eerder in zijn betoog de hoop had geventileerd dat de minister tijdens haar Nieuwsjaarstoespraak ook zichzelf had toegesproken. Die ging over zin en onzin die ambtenaren te pas, en volgens de minister vooral ook te onpas, over bijvoorbeeld het mobiliteitsbeleid naar buiten brengen. Had Hennekam soms willen beweren dat zij dat ook deed?, vroeg de minister zich af.

Haastig antwoordde Hennekam, dat hij het zo niet had bedoeld. Maar het Kamerlid bracht wel een opvatting aan het licht van de minister die in het kader van haar relatie met haar ambtenaren het registeren waard is. Sommige van die ambtenaren hadden vorig najaar gesuggereerd de autofiles maar onopgelost te laten onder het motto dat dan toch ooit de wal het schip zou keren. 'Ze getuigen van grove kortzichtigheid', vond Hennekam van die ambtelijke voorstellen. Maij-Weggen beaamde Hennekams kwalificatie volmondig.

Zoals Hennekam er bij de minister verder toch genadig afkwam, want hij had volgens haar wel een visie getoond en dat kon, had ze eerder laten weten, niet worden gezegd van de bijdrage van het Kamerlid Jorritsma van de VVD. 'Ik zat te wachten op een visie van de grootste oppositiepartij. Maar ik heb in een half uur zestig vragen gekregen', mopperde Maij-Weggen.

Het is geen gebruikelijke interventie van een minister die in de onderhavige fase van de begrotingsbehandeling vooral wordt geacht te luisteren naar wat de volksvertegenwoordigers te berde brengen. Vanavond is Maij-Weggen aan de beurt, maar ze bleek gisteren geen zin te hebben zo lang te wachten. Jorritsma reageerde furieus. Of de minister soms weinig ervaring had met debatteren, of ze niet wist dat uit het stellen van vragen ('Is de minister het met mij eens... ') ook een visie kon blijken en dat zij overigens niet zo veel anders had beweerd dan Hennekam.

Andere fracties konden hun bijdrage aan het debat voltooien zonder daarover een waarde-oordeel van de minister te vernemen. Zoals de PvdA, waarvan woordvoerder Castricum op zijn beurt begrip toonde voor de publicitaire oprispingen van Maij-Weggen de laatste weken. Leiding geven aan een politiek gevoelig departement als Verkeer en Waterstaat moet, meende PvdA'er 'zeker in een inwerkperiode veel weg hebben van wat je ondergaat in een botsauto op de kermis'.

    • John Kroon