Lafontaine contra Kohl: uitkeringen wel omlaag

BONN, 21 febr. - Oskar Lafontaine is na drie weken vakantie vandaag in de Westduitse publiciteit teruggekeerd. De vermoedelijke kanselierskandidaat van de SPD, die ruim drie weken geleden bij de deelstaatverkiezingen in het Saarland als premier zijn absolute SPD-meerderheid vergrootte, heeft direct de aanval op kanselier Kohl (CDU) heropend.

Lafontaine doet dat vandaag in een interview in het massablad Bildzeitung. Hij kritiseert daarin kanselier Kohls verzekering dat niemand er bang voor hoeft te zijn dat de kosten van de Duitse eenheid de komende jaren tot kortingen in de sociale zekerheid zullen leiden. Volgens Lafontaine zit Kohl er geheel naast en zijn zulke kortingen niet alleen mogelijk maar zelfs 'onvermijdelijk'.

Eind deze week, zo wordt verwacht, houdt Lafontaine een grote toespraak op het driedaagse partijcongres van de Ost-SPD in Leipzig.

Voor Kohl gisteren, in Erfurt, zijn eerste verkiezingsrede in de DDR hield, sprak hij in Bonn met vertegenwoordigers van het Westduitse bedrijfsleven. Kohl wees een eis af van de voorzitter van de overkoepelende Westduitse vakbond DGB, Breit, om vijftien miljard mark directe solidariteitshulp voor het verkeer en de overige infrastructuur in de DDR beschikbaar te stellen. Volgens de kanselier staat de Westduitse begroting zoiets niet toe. Vorige week weigerde de Westduitse regering al om te voldoen aan een verzoek om directe solidariteitshulp van het DDR-overgangskabinet-Modrow. Toen gaf Kohl daarvoor op een persconferentie met Modrow als motivering dat ongerichte steun aan de DDR geen zin heeft zolang de economie van dat land niet is geliberaliseerd.

Breit vroeg gisteren ook om de garantie dat na de totstandkoming van de Duitse-Duitse monetaire en economische unie voor Oostduitse werklozen dezelfde voorzieningen zullen gelden als in de Bondsrepubliek. Kohl antwoordde daarop in algemene zin. Namelijk met de opmerking dat er naast de monetair-economische unie een 'sociale dimensie' moet zijn. Gisteravond in Erfurt ging Kohl een stap verder en beloofde (tijdelijke) Westduitse steun bij de opzet van een nieuwe pensioen- en werkloosheidsverzekering in de DDR. Volgens Tyll Necker, de voorzitter van het Westduitse industrieverbond (BDI), is de bereidheid van Westduitse bedrijven om in de DDR te investeren 'buitengewoon groot', zij het op voorwaarde dat de DDR tot invoering van de vrije markteconomie besluit. In Bonn en Oost-Berlijn is gisteren trouwens gelijktijdig besloten om onmiddellijk groen licht te geven voor wederzijdse directe particuliere investeringen in D-mark.

De commissie van experts die de Duits-Duitse economische en monetaire unie op ambtelijk niveau moet voorbereiden heeft gisteren in haar eerste vergadering, in Oost-Berlijn, vier werkgroepen ingesteld. Die zullen zich bezighouden met monetaire kwesties, economische hervormingen in de DDR, financien en sociale zekerheid. De commissie heeft vertrouwelijk beraad afgesproken en vergadert volgende week dinsdag opnieuw, dan in Bonn.

Inmiddels heeft de eerste Westduitse politicus zich gemeld voor een politieke functie in de DDR, zelfs voor een ministerspost. Het gaat hier om de vroegere Westberlijnse wethouder van economische zaken, Elmer Pieroth, thans voorzitter van het CDU-verbond van middenstanders. Pieroth meent dat er na de Oostduitse verkiezingen van 18 maart een tekort zal zijn aan ervaren bestuurders voor een nieuw DDR-kabinet en dat hij voor een ministerspost in die behoefte kan voorzien, namelijk via de Ost-CDU. De monetaire unie tussen de twee Duitslanden is een stapje dichterbij gekomen. De Oostduitse detailhandel mag voortaan onbegrensd goederen en diensten uit de Bondsrepubliek inkopen en die in de DDR verkopen tegen Ostmark- of D-markprijzen. Dit heeft de Oostduitse regering onder leiding van premier Modrow gisteren bekendgemaakt.

Oostduitse winkeliers of inkooporganisaties mogen nu bij elk Westduits bedrijf inkopen. Volgens de Oostduitse minister voor handel en goederenvoorziening, Manfred Flegel, moeten de produkten bij voorkeur in Ostmarken worden afgerekend. Bij het vaststellen van de hoogte van de prijzen krijgt de detailhandel eigen verantwoordelijkheid. Wel moet daarbij rekening worden gehouden met het huidige prijspeil in de DDR. De regering in Oost-Berlijn is niet van plan de verkoop van de goederen te ondersteunen met subsidies. Onder het communistische bewind zijn vooral de levensmiddelen en diensten flink gesubsidieerd.

De winstmarge gaat voor de helft naar de detailhandel en het andere gedeelte komt in de staatskas. De buitenlandse leveranciers moeten de van de detailhandel verkregen Ostmarken storten op een DDR-bankrekening. Dat geld kan dan weer worden gebruikt voor de financiering van lopende uitgaven, marketing en reclame in de DDR. Premier Modrow heeft gisteren de Oostduitsers opgeroepen hun kalmte te bewaren en niet op grote schaal voedsel te hamsteren. Maandag werd bekend dat de voedselsubsidies in de DDR nog voor de verkiezingen van 18 maart zullen worden afgeschaft. Als compensatie zou iedere burger een maandelijkse toelage krijgen op loon, uitkering, pensioen of kinderbijslag van 150 Ostmark. (DPA, AFP, AP)

    • J. M. Bik