Koninklijke Olie behaalde over het vierde ...

Koninklijke Olie behaalde over het vierde kwartaal van 1989 een nettowinst van 1.015 miljoen pond sterling, een stijging met circa 45 procent. De nettowinst over geheel 1989 nam met 34 procent toe tot 3.954 miljoen pond sterling. Over het eerste halfjaar van 1989 bedroeg de nettowinst 2.287 miljoen pond sterling. De slotkoers van dinsdag van het aandeel Koninklijke Olie was fl.143,50.