Kamer steunt hulpplan Suriname

DEN HAAG, 21 febr. - De Tweede Kamer gaat akkoord met hulp per sector aan Suriname. Alleen de VVD vroeg zich gisteren tijdens een debatje in de Tweede Kamer af of het 'enorme bedrag' van 220 miljoen gulden wel verantwoord was. Vorige week kwamen Nederland en Suriname overeen de overbruggingshulp te vervangen door hulp per sector.

Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) kondigde aan dat hulp per sector de Surinaamse regering zal dwingen om plannen te ontwikkelen. Het geld dat nu in het vooruitzicht is gesteld zal per project beschikbaar worden gesteld, aldus Pronk.

Jarenlang heeft de Tweede Kamer erop aangedrongen dat Suriname een alomvattend plan voor ontwikkelingsbeleid zou presenteren. Die eis hebben CDA en PvdA nu laten vallen. Wel gaf minister Pronk het Kamerlid Weisglas (VVD) de verzekering dat geen cent van de toegezegde 220 miljoen gulden bij de militairen van Bouterse terecht zal komen.

De grote partijen willen op een later tijdstip opnieuw overleg voeren over de hulp aan Suriname. Het Kamerlid Melkert (PvdA) maakte zich kwaad over het optreden van de VVD tijdens het debat. 'De VVD', aldus Melkert, 'heeft niet meer te bieden dan onrijpe suggesties en misplaatse reflexen.'

Weisglas (VVD) vroeg zich af of de Surinaamse regering het toegezegde bedrag van 220 miljoen gulden wel op effectieve en verantwoorde wijze kan besteden.