Hogere olieprijs stuwt resultaat omhoog; Winst Shell stijgtmet 34 procent tot 12,7 miljard

DEN HAAG, 21 febr. - De nettowinst van de Koninklijke/Shellgroep heeft vorig jaar een forse sprong gemaakt: ruim 34 procent hoger dan in 1988. Het netto resultaat over 1989 van de Shell was (L)3.954 miljoen (ongeveer 12,73 miljard gulden). De stijging van het nettoresultaat over 1989 met 34 procent werd op zich op de beursvloer goed ontvangen, maar per saldo had het nieuws op de koers van Koninklijke Olie maar een bescheiden effect. De koers steeg aanvankelijk, maar na de bekendmaking van het dividend - dat de beurs kennelijk tegenviel - verloor het fonds weer snel terrein. De koers daalde van 144,60 tot 143 gulden rond het middaguur.

De raad van commissarissen en de directie van de NV Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij stellen voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders die op 17 mei wordt gehouden een slotdividend uit te keren van fl.4,40, zodat het totale dividend per aandeel over 1989 fl.7,65 bedraagt, een stijging van 7,7 procent ten opzichte van het totale dividend van fl.7,10 over 1988. In 1988 bedroeg het interimdividend fl.3, het slotdividend fl.4,10 en het totaal fl.7,10. Voor 1989 zijn deze cijfers fl.3,25, fl.4,40 en fl.7,65. Op basis van geschatte actuele aankoopkosten van alle verkopen, waarbij voorraadeffecten buiten beschouwing worden gelaten, steeg het resultaat met 13 procent tot (L)3.577 miljoen. Over het vierde kwartaal van 1989 is de netto winst van de Koninklijke/Shellgroep gestegen met circa 45 procent, tot (L)1.015 miljoen. Ook het netto resultaat op basis van geschatte actuele aankoopkosten en van de verkopen was hoger, namelijk 17 procent vergeleken met het vierde kwartaal van 1988. De investeringen en opsporingskosten van Shell stegen over de hele wereld van (L)5,2 miljard in 1988 tot (L)6,2 miljard in 1989. De resultaten van de sector opsporing en winning stegen, voornamelijk als gevolg van de hogere ruwe olieprijzen. In de sector verwerking, zeetransport en verkopen werd ook een stijging geboekt, hoofdzakelijk als gevolg van voorraadeffecten. In de sector chemie werd een daling geboekt ten opzichte van het uitzonderlijk hoge niveau van 1988. De steenkool- en metaalsector lieten een verbetering van de winstgevendheid zien en de zogenaamde niet-sectorgebonden posten gaven een sterke verbetering te zien, vooral door winsten op de verkoop van onroerend goed en gunstige valuta-effecten. In het vierde kwartaal van 1989 was de winst in de sector chemie (L)147 miljoen en over het gehele jaar (L)971 miljoen, dalingen met respectievelijk 36 procent en 5 procent ten opzichte van 1988. De gemiddelde prijzen van petrochemische produkten waren in 1989 circa 4 procent lager, terwijl de prijzen van sommige produkten zoals polypropeen, polyetheen en styreenmonomeer daalden sterker.