Grensovergangen door akkerbouwers bezet

ROTTERDAM, 21 febr. - Akkerbouwers uit Groningen hebben vanmorgen de grensovergangen van Nieuweschans, Bellingwolde en Ter Apel met ongeveer honderd trekkers bezet.

Volgens de secretaris van de Groninger maatschappij voor landbouw geldt het hier 'spontane acties', ter ondersteuning van de actievoerende boeren in Den Haag. In Veendam werd vanmorgen het gebouw van de Rijksdienst voor het wegverkeer door ongeveer tweehonderd boeren bezet. De dagploeg werd niet tot het gebouw toegelaten; een deel de nachtploeg kon het gebouw niet meer uit. Een enkeling wist nog via de ramen te ontsnappen.

De politie treedt niet op tegen de acties bij de grensovergangen, maar zorgt voor verkeersomleidingen. Volgens een woordvoerder van de rijkspolitie Groningen is er geen 'onvertogen woord' gevallen. In Veendam treedt de politie evenmin op, hoewel de boeren hebben aangekondigd de bezetting enige dagen te willen volhouden.

In Den Haag hebben actievoerende boeren met ongeveer honderdvijftig trekkers zich vanochtend rondom het gebouw van het Landbouwschap verzameld. Gistermiddag bezetten zij het Binnenhof en het binnenterrein van het ministerie van landbouw. De boeren spraken vanmorgen met de drie voorzitters van de centrale landbouworganisaties die het reguliere overleg met minister Braks voeren. Braks zelf wilde alleen met de voorzitters van de officiele organisaties spreken. Deze ondersteunen alle eisen, waarvan de belangrijkste een graanprijsverhoging van zes procent is.

Een meerderheid van de Tweede Kamer verwierp gisteren de motie van het Kamerlid Ter Veer (D66), waarin deze pleitte voor een verhoging van de graanprijs. De motie werd gesteund door VVD, D66, Groen Links, Centrumdemocraten en RPF, maar werd verworpen door de beide regeringspartijen CDA en PvdA. Wel aanvaard werd de motie van CDA en PvdA met een pleidooi voor aanvullende maatregelen ter beheersing van de graanproduktie in Europees verband. De twee fracties vroegen CDA-minister Braks ook om een studie over nationale landbouwmaatregelen in het kader van het Europese landbouwstructuurbeleid.

De akkerbouwers uit Zeeland en West-Brabant zijn vanmorgen huiswaarts gekeerd. Het waren vandaag de boeren uit Friesland, Groningen, de IJsselmeerpolders en de Veenkolonien die bij het Landbouwschap in Den Haag demonstreerden.