Fiscale tegenvaller eenmalig

DEN HAAG, 21 februari - Het grootste deel van de belastingtegenvaller over 1989 die minister Kok (financien) vorig jaar bij zijn aantreden aantrof, is van eenmalige aard. De tegenvaller van 2,9 miljard gulden heeft daarom slechts in beperkte mate invloed op de afspraken die CDA en PvdA in het regeerakkoord hebben gemaakt. Dit blijkt uit de nog vertrouwelijke Februari-nota die minister Kok gisteren naar het kabinet heeft gestuurd.

Uit de Februari-nota blijkt dat de tegenvaller deels zou kunnen worden gecompenseerd door meevallers in uitgaven en overige inkomsten van het Rijk ('niet-belastingontvangsten'). Volgens de nota bedragen deze meevallers twee miljard gulden. Hiervan is nog niet duidelijk welk deel incidenteel dan wel structureel is.

Direct na het bekend worden van de belastingtegenvaller ontstond een discussie over de herkomst ervan. Als een van de mogelijkheden werd de reorganisatie van de Belastingdienst genoemd. De Februari-nota geeft tal van andere oorzaken aan. De ambtelijke top van de Belastingdienst heeft inmiddels toch besloten een extern onderzoek naar de reorganisatie te laten uitvoeren. Staatssecretaris Van Amelsvoort zei onlangs nog dat dit niet nodig was.

De inkomstenbelasting brengt 1,8 miljard minder op dan in de Miljoenennota was geraamd. Ook vertonen de opbrengst van vennootschapsbelasting en de dividendbelasting een tegenvaller van een miljard en een half miljard gulden. Hier staat een meevaller in de loonbelasting tegenover.

Pag.13: Nieuwsanalyse

    • Hans Buddingh'