Conflict op Barlaeus onopgelost

AMSTERDAM, 21 febr. - De medezeggenschapsraad van het Barlaeusgymnasium in Amsterdam heeft gisteravond het voorstel van het schoolbestuur afgewezen om een commissie van goede diensten in te stellen teneinde uit de gerezen impasse te komen.

Gistermiddag spraken delegaties van het college van b en w en de medezeggenschapsraad over de vraag of normale werkverhoudingen op school mogelijk zijn. Men bleek het erover eens te zijn dat de schoolleiding feitelijk niet meer functioneert.

De medezeggenschapsraad noemt de instelling van een commissie van goede diensten 'een cosmetisch aandoend aanbod' en een gepasseerd station.

Volgens de medezeggenschapsraad is er sprake van een conflictsituatie op verschillende niveaus, waarbij de cultuur van de school in het geding is. Het schoolbestuur zou de signalen uit de school slechts zien als uitingen van onwil en tegenwerking, voortgekomen uit eerdere problemen. De raad adviseert de gemeente de rectrix op non-actief te stellen en wil op korte termijn een onderzoek naar het functioneren van de schoolleiding, waaraan ook het schoolbestuur zou moeten meedoen.

Het schoolbestuur meent dat het de rectrix, Ch. de Vries Lentsch, van het begin af aan onmogelijk is gemaakt haar werk goed te doen, aldus wethouder A. Wildekamp (onderwijs) gisteravond. Volgens de medezeggenschapsraad hoeft de rectrix haar eigen slechte functioneren niet te onderzoeken, omdat zij de steun heeft van het schoolbestuur. Hierdoor ontstaat wrevel en een toenemende spanning, een vicieuze cirkel die niet door het schoolbestuur wordt onderkend, aldus de MR. Het college van B en W heeft besloten te onderzoeken of disciplinaire maatregelen tegen leerkrachten nodig zijn. 'Op het Barlaeus kunnen geen dingen getolereerd worden, die elders ook niet kunnen', aldus Wildekamp.