Christen-democraten Italiein crisis na breuk in partij

ROME, 21 febr. - De linkervleugel van de Italiaanse christen-democraten, die bijna eenderde van de partij vertegenwoordigt, heeft gisteren formeel alle bestuursfuncties neergelegd en besloten zich te distantieren van de huidige leiders, premier Andreotti en partijsecretaris Forlani.

Belangrijkste punt van kritiek is dat Andreotti en Forlani zo nauw samenwerken met de socialistische leider Bettino Craxi dat zij in de ogen van de linkervleugel vaak naar diens pijpen dansen, terwijl de christen-democratische partij twee keer zo groot is. Welke koers de linkervleugel nu gaat varen is nog onduidelijk. Zijn vertegenwoordigers in de regering hebben hun functie niet neergelegd. Maar politici van verschillende signatuur hebben in hun eerste reacties gezegd dat deze scheiding in christen-democratischen huize vroeger of later gevolgen moet hebben voor de regering. Plaatsvervangend partijsecretaris Guido Bodrato was al opgestapt toen het duo Andreotti-Forlani de christen-democratische burgemeester van Palermo, Leoluca Orlando, ten val had gebracht. Oud-premier De Mita had toen zijn aftreden als partijvoorzitter aangekondigd, maar het definitieve besluit uitgesteld tot de bijeenkomst van de partijraad.