Brits Lagerhuis is toch akkoord met gescheiden priester

LONDEN, 21 febr. - Kerk en staat hebben gisteren een langlopend en bitter conflict beeindigd over de vraag of mannen die zijn gescheiden en weer hertrouwd, gewijd kunnen worden als priester in de anglicaanse kerk. 'Ja' had de kerk vorig jaar na vertwijfeld zelfonderzoek uiteindelijk besloten. 'Nee', zei het parlement vervolgens. Die opstelling bracht het hoofd van de anglicaanse kerk, de liberale dr. Robert Runcie, in de zomer van het vorige jaar tot de voor hem gedurfde uitspraak dat 'dit een droeve dag voor de betrekkingen tussen kerk en staat is'.

Met een meerderheid van 228 tegen 106 ging het Lagerhuis gisteravond alsnog overstag.

Voor een afgeladen Huis kwam het onderwerp opnieuw ter discussie. Dat leverde het merkwaardige schouwspel op van John Gummer, gewoonlijk alleen bekend als minister van landbouw, die nu als lid van de generale synode een vurig pleidooi hield voor het handhaven van de leer van de kerk. Gescheiden mannen toelaten als priester betekent toegeven dat de kerk niet langer vasthoudt aan het directe gebod van de Heer 'om het huwelijk als een levenslange verbintenis in stand te houden'.